Standpunten

 • Ruimte voor natuur

  Ruimte voor natuur

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug is gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving

  Lees meer
 • Ruimte voor wonen

  Ruimte voor wonen

  Om de dorpen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vitaal te houden vindt de VVD Utrechtse Heuvelrug het van belang dat er voldoende

  Lees meer
 • Ruimte voor mobiliteit

  Ruimte voor mobiliteit

  Een goede en veilige infrastructuur verhoogt de kwaliteit van wonen en werken. Doordat de mobiliteitsbehoefte doorlopend verandert

  Lees meer
 • Ruimte voor sport en recreatie

  Ruimte voor sport en ...

  Met plezier bewegen en sporten is van onschatbare waarde voor een vitale, gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Door te sport

  Lees meer
 • Ruimte voor iedereen

  Ruimte voor iedereen

  De VVD staat voor een diverse samenleving waarin ruimte is voor mensen uit alle landen van de wereld, alle religies, maar ook voor

  Lees meer
 • Ruimte voor Veiligheid

  Ruimte voor Veiligheid

  Een veilige omgeving is een fijne omgeving. Om dit zo te houden is het belangrijk dat de gemeente de veiligheid van inwoners vergr

  Lees meer
 • Ruimte voor ondernemen

  Ruimte voor ondernemen

  Ondernemers zorgen voor werk, inkomen en producten. Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) is de economische motor van onze samenleving.

  Lees meer
 • Ruimte voor energietransitie

  Ruimte voor de ...

  De zeven dorpen van de Utrechtse Heuvelrug liggen in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het natuurgebied van de Kromme Rijn

  Lees meer
 • Ruimte voor cultuur

  Ruimte voor cultuur

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug is rijk aan cultuur-historisch erfgoed.

  Lees meer
 • Ruimte voor zorg

  Ruimte voor de zorg

  De VVD vindt het belangrijk dat iedereen ruimte heeft om zorg te kunnen ontvangen en geven daar waar nodig.

  Lees meer
 • Ruimte voor Ontwikkeling van ...

  Ruimte voor ...

  De VVD Utrechtse Heuvelrug staat voor gelijke kansen voor iedereen.

  Lees meer
 • Ruimte voor bestuur

  Ruimte voor bestuur / ...

  De gemeente voert de collectieve zaken uit die we als inwoners van de Utrechtse Heuvelrug belangrijk vinden.

  Lees meer