Nieuws

 • Kadernota 2020 – 2023

  18 juli − De financiële situatie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is allesbehalve rooskleurig. We geven jaarlijks meer uit dan we binnen krijgen en de schulden lopen hoog op. Het sociale domein, vooral de jeugdzorg en de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning),kosten veel meer dan voorzien. Daarnaast hebben we ook op andere terreinen in 2018 meer geld uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Lees verder

 • Winst voor woningzoekenden

  © Ron van der Laan

  15 juli − De VVD fractie heeft in samenwerking met alle andere partijen maar met uitzondering van D66 (zij stemden tegen), een motie ingediend om meer woningen op de kerklocatie Driebergen te realiseren dan gepland stonden Lees verder

 • Vaccinatiegraad stijgt iets, maar zorgen blijven

  12 juli − De fracties van de VVD en D66 stelden tijdens de raadsvergadering van 11 juli opnieuw vragen over de vaccinatiegraad in onze gemeente. Jorrit Linders en Tim Rooijakkers vinden het belangrijk dat de gemeente zich bewust is van de te lage vaccinatiegraad en blijven hierop hameren. Het antwoord over de meest recente vaccinatiegraad stemt ons licht hoopvol, maar we blijven bezorgd. Inmiddels is ongeveer 88 procent van onze kinderen ingeënt, al verschilt dat per prik en per dorp. Dat was vorig jaar nog gemiddeld 85 procent. Lees verder

 • Inbreng VVD Algemene beschouwingen

  11 juli − Voorzitter, We zijn hier in huis enorm druk. Druk met onszelf, ook. En we nemen niet alleen onze rol, maar ook onszelf serieus. Dat zou wel eens een tandje minder mogen. In de kroeg doen ze dat immers ook niet altijd, weet ik uit ervaring. Zonder gekheid: ook wij maken het soms onnodig ingewikkeld. Veel informatie, veel kleine details, veel afkortingen, veel vaktaal. Ronkende volzinnen met beleidstaal, die regelmatig voor meer vragen dan antwoorden zorgen. Lees verder

 • Meer bewust taalgebruik

  11 juli − Een idee van raadslid Judith van Roy van de VVD in samenwerking met Bibliotheek Zout om raadsleden aan te sporen rekening te houden met laaggeletterden en duidelijk te communiceren; geen lange zinnen, Engelse termen of vakjargon. Lees hieronder het artikel van Wilco Willemse uit Nieuwsblad de Kaap Lees verder

 • VVD en D66 vragen (opnieuw) aandacht voor vaccinatiegraad

  04 juli − VVD-raadsleden Jorrit Linders en Tim Rooijakkers vragen, samen met Carmen Rietdijk van D66, naar de actuele cijfers van de vaccinatiegraad in onze gemeente. Lees verder

 • Is de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Maarn een stukje dichterbij?

  03 juli − Op donderdag 27 juni jl. heeft de raad het raadsvoorstel “Uitgangspunten en voorbereiding gebiedsontwikkeling Trompplein en Breeschotenlaan inclusief MFA Maarn en woningbouw “ aangenomen. Lees verder

 • Toerisme levert de Utrechtse Heuvelrug werkgelegenheid op

  23 juni − - Lees verder

 • Amendement lokaal duurzaamheidsfonds

  21 juni − Gisteravond heeft de VVD samen met BVHLokaal een amendement ingediend bij het voorstel om een lokaal duurzaamheidsfonds in te richten voor projecten gericht op grootschalige duurzame energie. Duurzaamheid is en blijft voor ons heel belangrijk, maar wel op een verantwoorde manier en een verantwoord moment. Waarom we van mening zijn dat nu niet het juiste moment is voor een dergelijk fonds lees je hieronder. Lees verder

 • Kosten dyslexiezorg met 60% toegenomen

  17 juni − Uit vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakkers over de dyslexiezorg in onze gemeente blijkt dat de kosten tussen 2017 en 2018 met 60% zijn toegenomen Lees verder

 • Wethouder Rob Jorg (VVD): Waar kunnen we huizen bouwen?

  17 juni − Rob Jorg VVD Wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug roept de hulp in van inwoners en grondeigenaren om te zoeken naar plekken voor woningbouw. Tot ongeveer 2030 zijn er plannen voor ongeveer duizend nieuwe huizen. Die moeten voor een groot deel worden gebouwd op nieuwe locaties binnen de gemeente. Lees verder

 • Wie gaat er mee naar Den Haag? - Bezoek aan 2de kamer

  22 mei − Op 13 Juni gaat raadslid Tim Rooijakkers op bezoek naar de 2de kamer. Er zullen nog een aantal andere raadsleden mee gaan maar het leukste is het natuurlijk als er ook leden mee gaan die het leuk vinden om een rondleiding te krijgen door de 2de kamer. of zelf niet leden! Lees verder

 • Stem VVD - Europa!

  22 mei − De Europese verkiezingen zijn echte ''opkomst'' verkiezingen Deze lijken een nek-aan-nekrace te worden tussen de VVD en Forum voor Democratie. De Provinciale Statenverkiezingen in maart verloren we nipt van Forum. Het verschil was maar 40.000 stemmen. Lees verder

 • Christiaan Zwart op de VVD-lijst voor Europa ( artikel uit de Kaapse Courant)

  22 mei − Artikel uit de Kaap lees hier meer: Lees verder

 • In herinnering Hans Nijhof

  18 mei − Vanochtend bereikte ons het droevige bericht dat wethouder en voormalig raadslid Hans Nijhof is overleden. Hans is enkele jaren raadslid geweest voor de combinatie PvdA/GroenLinks, later Open. Lees verder

 • Hoe dan wel ? - Starters en blijvers regeling

  17 mei − Gisteravond dienden Florien Scager (VVD) en Clemens Festen (OPEN) samen een amendement in met betrekking tot het raadsvoorstel om de gewijzigde starters en blijverslening vast te stellen. Het was een poging om de starterslening meer te richten op starters met binding met de gemeente en de blijverslening af te schaffen om een stap te zetten in onze enorme bezuinigingsopgave Lees verder

 • Vragen over AZC/COA Overberg

  17 mei − Op 16 Mei j.l in de gemeenteraad heeft Raadslid Tim Rooijakkers duidelijkheid gevraagd aan Wethouder Rob Jorg betreffende de voormalig COA-locatie in Overberg. Lees verder

 • Roelof te Velde geinstalleerd als commissielid

  © Roelof links

  16 mei − Op 24 September in 2018 werd Roelof te Velde uit Maarn geïnstalleerd als statenlid voor de provinciale VVD-fractie Lees verder

 • VVD wil woningbouw op terrein marinierskazerne Doorn

  10 mei − Begin april heeft het college van de gemeente UH bekend gemaakt met staatssecretaris Visser van Defensie in gesprek te willen gaan. De boodschap: onze gemeente wil het mariniersterrein omvormen tot een eigentijdse en duurzame dorpse wijk. De VVD steunt het college. Lees verder

 • Vragen over datalek Jeugdzorg Utrecht

  14 april − Op de raadsvergadering van Donderdag 11 april stelde raadslid Tim Rooijakkers vragen tijdens de rondvraag aan Wethouder Chantal Broekhuis over het datalek bij jeugdzorg Utrecht (Samen veilig/nieuwe naam). Lees verder