Nieuws

 • Onderzoek naar mogelijkheid bouw flexwoningen bij Doornse Golf Club

  13 juni − Vandaag, donderdag 13 juni, heeft de Raad van de Utrechtse Heuvelrug ingestemd met het Collegevoorstel om een haalbaarheidsstudie te start over het golfterrein in Doorn. Ook de VVD heeft hiermee ingestemd. Dat is na intensief beraad in de fractie besloten. Lees verder

 • Procedure door de Raad over het Henschotermeer

  13 juni − De VVD-fractie is tegen het naar de rechter stappen. Niet om de inhoud, maar vanwege het procederen tegen een democratisch genomen besluit van een andere gemeente. De Woudenbergse Raad heeft volgens ons deze zaak zorgvuldig en van alle kanten bekeken. Lees verder

 • Realistische woonzorgvisie 2024-2029

  30 april − De raad heeft op 25 april de Woonzorgvisie aangenomen. De doelen van de woonzorgvisie zijn realistisch: 160 tot 180 woningen per jaar. Hierdoor blijven de zorgfunctie én vitaliteit van de kernen behouden. Wordt de doorstroming bevorderd, belangrijk voor gezinnen, en komt woonruimte beschikbaar voor zowel junioren als senioren. Lees verder

 • Motie uitbreiding visrechten aangenomen

  26 april − Wij zijn verheugd dat onze motie, ingediend samen met het CDA, om de visgronden in de Utrechtse Heuvelrug uit te breiden is aangenomen door de gemeenteraad. Dit besluit zal zorgen voor meer ruimte voor de vissers in de gemeente en daarmee de vrijheid en ruimte voor inwoners om zelf invulling te geven aan hoe zij hun vrijetijd besteden. Lees verder

 • Woonzorgvisie 2024-2029

  29 maart − Om met de deur in huis te vallen. De VVD is in grote lijnen zeer content met de voorliggende Woonzorgvisie. We kunnen ons goed vinden in de aangegeven ambitie van deze Woonzorgvisie: het recht op een woning voor iedereen, ook voor de kwetsbare urgent woningzoekende en als rode draad hier doorheen: het waarborgen van de vitaliteit van de dorpen op lange termijn. Met enerzijds het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw en het aanpassen van woningen voor mensen met zorgwensen en anderzijds het waarborgen van het groene en dorpse karakter van onze dorpen. Dit sluit ook aan bij de standpunten van de VVD betreffende de thema’s Wonen en Zorg. Lees verder

 • Geen vertrouwen zonder verantwoordelijkheid

  22 maart − De VVD Utrechtse Heuvelrug is van mening dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente om haar inwoners te ondersteunen en te helpen wanneer zij in financieel zwaar weer verkeren. Zoals in de beleidsnota Samen vooruit staat beschreven handelt de gemeente in de eerste plaats vanuit vertrouwen. De VVD is echter van mening dat vertrouwen niet kan bestaan zonder verantwoordelijkheid. Lees verder

 • Welkom terug Han Guillaume

  11 februari − Na bijna twee jaar met veel plezier als commissielid ondersteuning gegeven te hebben aan de fractie, treed ik weer toe tot de raad. Mijn portefeuille blijft vrijwel gelijk, ruimte. Ik heb erg veel zin om de draad weer op te pakken. De VVD heeft een sterke en gemotiveerde fractie. Ik ben er trots op om met de collega VVD raads- en commissieleden aan de slag te gaan voor een vitale Utrechtse Heuvelrug. Lees verder

 • Even voorstellen: Corrine Dokter, commissielid

  11 februari − Mijn naam is Corrine Dokter, ik ben 48 jaar, geboren in Apeldoorn en woon inmiddels zo’n 27 jaar in Maarn samen met Hugo en onze twee dochters van 18 en 20 jaar. Ons gezin zou niet compleet zijn zonder onze huisdieren; we hebben momenteel een kat en een hond. Met onze cocker spaniel Nola trek ik er dagelijks op uit om te wandelen in de prachtige bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Niets lekkerder dan een lange wandeling en je hoofd leegmaken in de natuur! Op mijn 10e zijn we verhuisd vanuit Apeldoorn naar omgeving Zutphen, waar mijn familie nu nog steeds woont. Ik heb in Arnhem op de Sociale Faculteit m’n HBO diploma Personeel & Organisatie behaald en ben vervolgens “de liefde” achterna gereisd en heb me gesetteld in Maarn. Na een baan als intercedente bij Randstad ben ik het HR vak ingerold binnen de Rabobank, waar ik nog steeds met heel veel plezier en enthousiasme werk. Momenteel ben ik HR Consultant en werk ik in Utrecht op het hoofdkantoor van de bank. Mijn specialisme zit op de thema’s Talentmanagement, interne mobiliteit en het begeleiden van individuele (juridische) casuïstieken. Daarnaast begeleid ik ook diverse re-organisaties binnen de bank. Bij ons thuis is het “omkijken naar anderen”, hard werken (doen) en je verantwoordelijkheid nemen er met de paplepel ingegoten. Daarbij gaven mijn ouders ook de ruimte en vrijheid om te worden wie ik zelf wilde zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat ik, naast m’n reguliere werk, graag m’n steentje bijdraag aan de maatschappij. Toen de kids klein waren ging dit om een actieve organiserende rol op school en binnen de sportvereniging, daarnaast heb ik ook divers vrijwilligerswerk gedaan zoals bijv. als Ready2helper bij het Rode Kruis in de opvang van Oekraïners. De afgelopen jaren ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de politiek. Ik besloot ook hier de stap vooruit te zetten en een actief lid te worden van de VVD; het liberale gedachtegoed en de VVD passen bij mij als geboren optimist en doener met verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben dan ook blij en trots dat ik me vanaf december vorig jaar in mag zetten als Commissielid voor onze lokale VVD. Vanuit deze rol richt ik me op het spoor Samenleving en ga ik aan de slag met onderwerpen als Onderwijs, Ouderenbeleid, Kunst en Cultuur en Werkgelegenheid binnen onze mooie gemeente. Onderwerpen die me na aan het hart liggen. Kom gerust bij me op de lijn voor input op onderwerpen binnen het spoor Samenleving; graag tot ziens en hoors! Lees verder

 • Zicht op fietstunnel Donderbergrotonde!

  03 februari − Afgelopen dinsdag heeft de provincie Utrecht tijdens een informatieavond verschillende mogelijkheden gepresenteerd voor de Donderbergrotonde in #leersum waaronder een fietstunnel. En het lijkt erop dat de fietstunnel variant de voorkeur heeft en nader onderzocht zal worden. Eindelijk! Wij hebben ons altijd hard gemaakt voor een fietstunnel en dienden in september 2022 nog samen met de SGP Utrechtse Heuvelrug een breed gesteunde motie in om aan te dringen op een structurele en creatieve oplossing en geen genoegen te nemen met 'het kan niet'. Lees verder

 • Raadslid Tim Rooijakkers stopt als raadslid , Jacco Bartelds waardige vervanger.

  13 november − Sinds Juni 2017 is Tim Rooijakkers actief als commissielid en gemeenteraadslid voor de VVD fractie. Lees verder

 • Doe Maarn Mee

  13 november − Afgelopen donderdagavond heeft de raad een besluit genomen over de dorpsvoorzieningen in Maarn. Lees verder

 • Algemene beschouwingen November 2023

  09 november − Wat een jaar weer! Maar dat zeg ik sinds enkele jaren elke keer. Lees verder

 • Politieke seizoen alweer van start; Tim Rooijakkers weer terug als raadslid en Miek van Geenhuizen als nieuw commisielid

  13 september − De zomervakanties zitten er weer op, en het politieke seizoen is weer van start gegaan. Lees verder

 • Omgevingsvisie

  03 juli − Wij hebben vanavond ingestemd met omgevingsvisie ondanks het feit dat daarin een aantal zaken staan waarmee wij moeite hebben. Lees verder

 • Besteding Covid-gelden

  03 juli − In de afgelopen periode is het college met de raad in discussie gegaan om te bepalen waar het resterende bedrag het beste ingezet kan worden. Zoals het er nu naar uitziet gaat er in ieder geval 200K naar “Tegemoetkoming maatschappelijke instellingen” waarbij maatschappelijke instellingen die aantoonbaar in continuïteitsproblemen zijn gekomen door corona alsnog een tegemoetkoming te geven. Als het aan de VVD ligt gaat een deel van het bedrag naar de lokale ondernemers. Deze hebben, mede op basis van gesprekken die wij met hen hebben gevoerd, een brief aan de raad gestuurd. Daarin verzoeken zij, naast het steunen van ondernemers die door Covid in het gedrang zijn gekomen, samen met de gemeente een plan te ontwikkelen om er voor te zorgen dat de centra van alle kernen er over 2 jaar “weer goed voor staan”. Dit idee steunen wij van harte. Onderwerpen waar verder aan gedacht wordt: - Compensatieregeling voor vrijwilligersorganisaties met een eigen gebouw vanwege de verhoging van de OZB-belasting voor de categorie niet-woningen. De VVD zal hier zeker vóór stemmen. - Het verzachten van de negatieve sociale effecten zoals toename van eenzaamheid van jongeren en volwassenen. - Onderzoek of er bij de dierenasielopvang meer middelen nodig zijn voor de opvang van dieren die na het Covidtijdperk niet meer gewenst zijn. - Verder zijn nog benoemd: sociale veiligheid en onderhoud natuurtoiletten. De bespreking en de besluitvorming over dit onderwerp gaat de komende weken plaats vinden. Overigens hoeft de pot niet persé leeg. Mocht er geld overblijven dan kunnen we dat goed voor andere zaken gebruiken. Lees verder

 • Terugblik Algemene Leden Vergadering 24 mei

  21 juni − Algemene Leden Vergadering Lees verder

 • Masterclass 2023

  30 april − Geef je politieke carriere een boost en meld je aan voor de Masterclass! Let op: aanmelden kan tot en met 15 mei 2023. Lees verder

 • Ook in de provincie Utrecht doet de VVD wat nodig is!

  08 maart − Op woensdag 15 maart a.s. gaat Nederland weer naar de stembus voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Ook wij; de inwoners van onze prachtige en diverse provincie Utrecht! Lees verder

 • VVD standpunten verkiezingen PS, waterschappen en EK 2023

  26 februari − Verkiezingen 15 maart Lees verder

 • VVD blij met camera’s in wijk Groenhoek Driebergen

  26 februari − Afgelopen jaar was het al ver voor de jaarwisseling onrustig in en rondom de wijk Groenhoek te Driebergen. Lees verder