Restafval per kg betalen: Diftar

Onze inwoners de afgelopen jaren het restafval al teruggebracht van 200kg naar 120kg per inwoner. 100kg per inwoner lijkt haalbaar als het verminderen van afval  bij fabrikanten en winkeliers aangepakt wordt.

De Duurzaamheidsraad adviseerde om meer in te zetten op circulariteit. Diftar zet niet in op circulariteit, maar op extra belasting heffen. De gemeenteraad heeft dit advies helaas naast zich neergelegd.

Diftar is een duur systeem. De vuilniswagens moeten aangepast worden voor Diftar en daarvoor zijn alle kosten voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Geen enkele van de ons omringende gemeentes doet mee met Diftar.

Dan is er nog de vraag, of Diftar niet gaat leiden tot meer afvaldumping in de natuur, het oneigenlijk gebruik van de groene of PMD container of zelfs tot het onrechtmatig gebruik van iemand anders zijn grijze container? 

Kortom, wij zien geen enkel voordeel, niet voor onze inwoners en ook niet voor het milieu.