Een nieuw gezicht voor het VVD Hoofdbestuur

Er mag een nieuwe voorzitter gekozen worden voor het VVD hoofdbestuur. Dat was aanleiding om in gesprek te gaan met de drie top kandidaten: Onno Hoes, Eric Wetzels en Bert Homan. Zij waren uitgenodigd door een VVD samenwerkingsverband uit de provincie Utrecht. VVD leden konden vragen insturen en ter plaatse vragen stellen. Het gesprek vond plaats in de Napoleonschuur en de ouderwets gezellige borrel was in Buitenlust.


De drie heren hebben allen een lange staat van dienst binnen de VVD, een indrukwekkend CV en een duidelijk verhaal. Toch hebben de VVD leden het deze heren niet makkelijk gemaakt. Kritische vragen zijn gesteld. Dat heeft tot een goed gesprek geleid en een helder beeld van deze kandidaten. Dank aan alle VVD-leden voor de stevige inbreng!

Over een goed aantal onderwerpen waren de drie kandidaten het eens. Bijvoorbeeld: de leden moeten voldoende inspraak hebben op het politieke proces. Integriteit is belangrijk. Verder vinden zij dat een voorzitter géén politieke ambities kan hebben. De voorzitter moet politici tot orde kunnen roepen, zonder daarbij zelf nog een belang te hebben. Al met al mag de VVD erg tevreden zijn dat deze drie kandidaten bereid zijn om deze pittige functie te vervullen (0,5 fte) geheel vrijwillig, zeker niet vrijblijvend en onbetaald.

Hieronder lees je wat opviel bij elk van deze kandidaten tijdens deze bijeenkomst.

De eerste vraag van deze middag was: wat wil je bereikt hebben in de eerste 100 dagen? Onno, bekend als voormalig burgermeester van Maastricht, mocht de aftrap doen. Hij wil graag de ledendemocratie terugbrengen in de partij. Onno wil de digitalisering gebruiken om meer informatie te verkrijgen over stemmers en om meer ruimte maken voor lokaal maatwerk. Hij heeft de afgelopen twee jaar het gesprek met de VVD leden bevorderd. De Tweede Kamerleden hebben zich veelvuldig laten zien in het land. ‘Een plek in de Tweede Kamer, daar moet je voor knokken, zoals dat vroeger ook ging’. ‘Leden mogen je aan de tand voelen als kandidaat-Tweede Kamerlid’.

Eric, ondernemer uit Brabant, wil een stevige liberale visie voor de partij. De leden moeten dit ontwikkelen. Hij wil meer eigenwijze mensen in de politiek. ‘Debat in de partij, is een teken van gezondheid en niet van onrust in de club.’ Verder wil hij dat de Tweede Kamerleden vaker en directer verantwoording afleggen aan de leden. Dat moet gebeuren voordat zij bepaalde standpunten innemen en niet nadat het beklonken is. De VVD moet een opvolger voor Mark gaan zoeken.

Bert, coach en woonachtig in Assen, wil graag de jongere generatie meer aanspreken. Er moet meer lokale invloed komen, wat hem betreft. Zo moeten lokale politici een even grote stem krijgen als de landelijke politiek. Gelijkwaardigheid speelt een grote rol in zijn campagne. De thematische netwerken blijven worden ingezet voor debat.

Deze samenvatting doet natuurlijk geen recht aan het hele verhaal. Lees daarom verder het verhaal van de kandidaten waarin zij hun plannen toelichten. En het nog belangrijker: ga stemmen!