Algemene beschouwingen 4-7-2022

Hieronder tref je de spreek tekst aan van Judith van Roy die werden uitgesproken bij de algemene beschouwingen op Maandag 4 Juli 2022.

Voorzitter,

 Wat een jaar weer!

Maar dat kunnen we tegenwoordig elk jaar wel roepen.

Dachten we dit jaar eindelijk terug naar ‘normaal’ te kunnen, voor zover dat nog bestaat, omdat we met alle maatregelen corona enigszins onder controle hadden. Niets is echter minder waar, we rollen van de ene in de andere crisis; Oekraïne, stikstof, energie, inflatie, en de tekorten aan grondstoffen en op de arbeidsmarkt.

Op 24 februari van dit jaar viel Rusland Oekraïne binnen en waar we in eerst instantie hoopte dat Rusland onder druk vanuit het Westen deze oorlog snel zou beëindigen, moeten we helaas concluderen dat de oorlog nog altijd in volle hevigheid door raast. Wij leven intens mee met alle Oekraïners.

Wij zijn er trots op dat wij als gemeente ons steentje bijdragen aan de opvang van Oekraïners die alles achter moesten laten en gevlucht zijn. We zijn onder de indruk van het snelle handelen van onze gemeente. Het Woonoord in Doorn werd in korte tijd gereed gemaakt om daar een veilig onderkomen te bieden aan gevluchte Oekraïners. Een compliment aan alle medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet.

Met alles wat er speelt vergeten we bijna dat we ook nog gemeenteraadsverkiezingen hadden dit jaar. Voor ons, de VVD, waren deze teleurstellend, we verloren 2 van de 7 zetels.

De formatie kwam met enige vertraging op gang maar onder leiding van Ted van de Loo slaagden we erin om raadsbrede afspraken te maken en als raad prioriteiten te stellen voor de komende 4 jaar.

Als VVD zijn we blij dat de raad heeft afgesproken de komende 4 jaar te gaan doen; niet lullen maar poetsen. Minder onderzoek en vooral aan de slag. Wij houden wel van doen, de mouwen opstropen en echt iets betekenen voor onze gemeenschap. En doen, betekent ook echt doen, en dat bereik je niet door iets honderd keer op te schrijven.

We hebben ook afgesproken dat we geld pas uitgeven als we het hebben en dat we werk gaan maken van het afbouwen van de schuld en een betere solvabiliteit, rekening houdend met de stijgende rentes. Nu het er naar uit ziet dat we de komende jaren wat ruimer in ons jasje zitten, blijven voor ons deze afspraken staan en zullen we de daar de collega partijen aanhouden. Eerst zeker weten dat we het extra geld van Den Haag krijgen en dan pas uitgeven aan onder meer aan schuldreductie. We kunnen het ons niet veroorloven ons zelf rijk te rekenen, zeker ook gezien de onzekere jaren vanaf 2026. In dat kader zullen wij de motie van Open, om het overschot van 2021 niet over te hevelen naar 2022 maar in de algemene reserve te storten, mede indienen. De uitgestelde werkzaamheden moeten wat ons betreft wel plaatsvinden en kunnen worden betaald uit het overschot van 2022.

 

Verder zijn wonen, groen, mobiliteit en verduurzamen prioriteiten voor de komende jaren. Daar kunnen we ons als VVD helemaal in vinden. Wij zullen ons de komende jaren inzetten voor:

1. Meer woningen, in alle segmenten. Woningen voor iedereen en dat betekent ook duurdere woningen. Het Companen onderzoek laat duidelijk zien dat daar ook behoefte aan is. En kijken wat we kunnen doen om het proces van planvorming tot uitvoering te versnellen; Die schop moeten de grond in.

2. Meer groen, zowel binnen als buiten de dorpen maar op een realistische manier en dat betekent dat er soms bomen moet wijken voor woningen of verkeersveiligheid. Echter het saldo ‘groen’, hoe groen onze gemeente is, moet over 4 jaar beter zijn dan nu;

3. Een goede doorstroming en verkeersveiligheid voor alle weggebruikers inclusief de automobilist. Dat betekent bijvoorbeeld geen genoegen nemen met een ‘nee’ van de provincie wat betreft de Donderbergrotonde

4. Qua verduurzaming zetten we ons in op besparen en opwek op dak. Dat betekent voor ons belemmeringen voor inwoners wegnemen. Het kan niet zo zijn dat een aanvraag voor zonnepanelen tot 2x toe wordt afgewezen op verkeerde gronden.

 

Wij hebben als raad, het college opdracht gegeven om op basis van de raadsbrede afspraken een uitvoerings-programma te maken met daarin een aantal scenario’s waarover de raad in oktober/november van dit jaar een besluit kan nemen.

 

Maar wat we echter zien is dat een aantal partijen daarop vooruitloopt en nu al, voordat de raad hierover gesproken heeft, laat staan een besluit genomen heeft, een ander beleid op individuele zaken probeert toe te passen.

Dat is zoiets als bestuurders een bekeuring geven als ze keurig 79 rijden tussen Leersum en Maarsbergen en dan zeggen, ja maar op de planning staat dat u hier in de toekomst maar 60 mag rijden. Wij vinden dat onbehoorlijk bestuur en zullen ons daar met hand en tand tegen verzetten. Zo ga je niet met onze inwoners om. En bovendien staat in de raadsbrede afspraken dat we transparant en integer zullen handelen om zo het vertrouwen van de inwoner te versterken. Dit, kan ik u zeggen, werkt averechts!

 

Voorzitter, alhoewel we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien maken wij ons ook zorgen. Zorgen over de polarisering in de samenleving, die we ook hier in de raad zien door het in twijfel trekken van de goede bedoelingen van het college. We kunnen niet, hier niets over zeggen en net doen alsof het niet bestaat. Het gebeurd.

 

Maar om met een positieve noot te eindigen, voorzitter, we blijven immers optimisten, wij, de VVD fractie hebben ontzettend veel zin om de komende vier jaar met het college samen aan de slag te gaan voor onze mooie gemeente, voor meer woningen, meer groen, een betere doorstroming en verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, en een duurzamere gemeente.

 

Dank u wel.

Judith van Roy
VVD