Portefeuille verdeling nieuwe coalitie bekend

Naar aanleiding van het advies van de informateur van BVH Lokaal, VVD, D66 en SGP tot onderstaande verdeling gekomen betreft de portefeuilles. Vanuit de VVD is opnieuw Rob Jorg voorgedragen tot installatie. De portefeuilles zijn voor het nieuwe college veranderd dus zo ook voor Rob Jorg. Hij blijft ruimtelijke ordening doen maar gaat als hij wordt geïnstalleerd a.s. woensdag ook financiën doen. Als VVD zijn we trots op de voordracht van Rob en blij dat hij zijn goede werk voort mag zetten in het nieuwe college. Aanstaande Woensdag staat er een raadsvergadering gepland waarbij de installatie op de planning staat. Hieronder vindt u de volledige portefeuille verdeling:

Burgemeester Frits Naafs

De portefeuille van de burgemeester bevat naast de wettelijke taken omtrent openbare orde en veiligheid ook de volgende portefeuilles:

- Integrale handhaving

- Evenementen

 - Vreemdelingenzaken, asielzoekers en nieuwkomers

 - Communicatie

 

Wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal)

Wethouder Anouk Haaxma zal de verantwoordelijkheid op de volgende portefeuilles nemen:

 - Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

- Openbare ruimte (incl. riolering en verkeer & vervoer)

 - Natuur en Landschap (incl. klimaatadaptatie, transitie landelijk gebied en dierenwelzijn)

- Projectwethouder voor herstel van de Valwind ( duo )

- Dorpswethouder Leersum, Amerongen en Overberg

 

Wethouder Rob Jorg (VVD)

Wethouder Rob Jorg behoudt de portefeuille ruimtelijke ordening. Wel verandert er het een en ander. Onderstaand zijn verantwoordelijkheden voor de komende vier jaar:

- Financiën

- Ruimtelijke ordening

- Projectwethouder Allemanswaard

- Projectwethouder Marinierskazerne

- Dorpswethouder Driebergen-Rijsenburg

 

Wethouder Karin Oyevaar (D66)

Wethouder Karin Oyevaar zal de verantwoordelijkheid op de volgende portefeuilles nemen:

- Jeugd en Sport

- Cultuur

- Inclusiebeleid

- Organisatie en participatie

- Duurzaamheid (incl. energietransitie)

- Projectwethouder Doe Maarn Mee ( duo )

- Dorpswethouder Doorn

 

Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP)

Voor Wethouder Gerrit Boonzaaijer veranderen de portefeuilles. Hij gaat de volgende portefeuilles oppakken:

- Sociaal Domein

- Dienstverlening

- Vastgoed en Grondzaken

- Projectwethouder ondertunneling Maarsbergen

- Projectwethouder stationsomgeving Driebergen-Zeist

- Projectwethouder ruimtelijke ontwikkeling Landelijke Eenheid

- Projectwethouder Doe Maarn Mee ( duo )

- Projectwethouder voor herstel van de Valwind ( duo )

- Dorpswethouder Maarn en Maarsbergen