VVD uitgenodigd voor beoogd college van B&W

Woensdag is Judith van Roy door de informateur gebeld met de uitnodiging om deel te gaan nemen aan de combinatie die samen het nieuwe college van B&W gaan vormen. Formateur Ted van de Loo adviseert een samenwerking tussen BVHLokaal, VVD, D66 en SGP.

De formateur ziet hierin ‘een gebalanceerd en evenwichtig college’ voor de komende vier jaar, dat vorm kan geven aan Raadsbrede afspraken die eerder deze week zijn gemaakt. In deze raadsbrede afspraken zijn de door de 8 raadsfracties gedragen bestuurlijke prioriteiten en verander-ambities vastgelegd.

We zijn momenteel met de beoogde coalitie partijen in gesprek om te komen tot een verdeling van taken voor het nieuwe college. Zoals de planning nu is worden op 25 Mei de beoogde wethouders geïnstalleerd.