Te gast bij een circulaire boerderij

Binnen vijf jaar wisten de eigenaren van Schevichoven een (conform bestemmingsplan) varkenshouderij om te toveren tot een bijna zelfvoorzienende, toekomstbestendige, energie neutrale circulaire boerderij. Schevichoven werkt nauw samen met oa de universiteiten van Wageningen en Utrecht. Onderzoek wordt verricht naar regeneratieve permacultuur. Deze boerderij kan een inspiratie en katalysator zijn voor andere boerenbedrijven in de omgeving.

Voor Leersum is het geweldig dat er tegen het dorp aan plaats is gemaakt voor een duurzame teelt. Dat betekent: geen stankoverlast en geen luchtvervuiling in ons natuurpark.

Leuk om te weten: Op het erf van Schevichoven zijn Leersumse stormbankjes  gemaakt van het hout dat tijdens de valwind is gesneuveld. Daarnaast biedt Schevichoven ruimte voor het bloemencorso in Leersum.

De eigenaar van Schevichoven vertelt vol passie over het traject om te komen tot een duurzame regeneratieve boerderij. Er waren diverse vergunningen vereist. Dat viel niet mee. De gemeente is hierbij aardig op de proef gesteld. In de huidige bestemmingsplannen wordt nog steeds alleen uitgegaan van gebruikelijke landbouwpraktijken. Op de regeneratieve boerderij is de wet- en regelgeving niet voorzien. Dat is een gemiste kans. Ook geven de eigenaren aan dat er geen centrale regie op het vergunningsproces. Voor de eigenaren van Schevichoven betekent dit dat zij een lang en onzeker traject moesten ingaan. Dat is niet wenselijk. De VVD vindt dat er ruimte moet worden gemaakt om duurzaam te ondernemen. Dat geldt zeker als de dorpse omgeving daar veel bij gebaat is. Er is werk aan de winkel voor de gemeente.

De gemeente heeft in haar ‘toekomstvisie’ bepaald dat er ruimte moet komen voor duurzame toekomstbestendige landbouw. Dat betekent nog niet dat het ineens alle obstakels weg zijn. Er moet nog werk verzet worden om het proces beter te begeleiden. Een toekomst visie is niet meer dan een vergezicht. De volgende stap is dat de bestemmingsplannen beter voorzien moeten zijn op deze nieuwe vorm van duurzame landbouw. Deze zijn niet zomaar aangepast, want daar mag de gemeenteraad over meebeslissen in een democratisch proces. Als het aan de VVD ligt wordt er meer ruimte gemaakt voor duurzaam ondernemerschap. Deze ondernemers moeten met open armen ontvangen worden door de samenleving.