We maken geen pretpark van het Henschotermeer!

Net als onze wens voor alle dorpen in onze gemeente moet ook het huidige karakter van het Henschotermeer behouden blijven. Feit is wel dat het voorheen werd onderhouden met subsidies en dat de benodigde middelen voor onderhoud en openstelling nu ergens anders vandaan moeten komen. De exploitant die daar voor gaat zorgen mag plannen maken om een rendabele exploitatie te creƫren. Daarvoor zijn wel kaders opgesteld en die stellen heel duidelijk dat de natuurkwaliteit in stand moet worden gehouden en zo mogelijk zelfs verbeterd. Als dat niet heel duidelijk uit de plannen en voorstellen blijkt zullen wij er dan ook niet mee instemmen. Daarnaast is voor ons onduidelijk wat 'rendabel' betekend in deze situatie en is dat reden voor enige zorg. In tegenstelling tot de overheden is het voor een ondernemer alleen interessant als het ook wat oplevert. De investeringen die de plannen vragen zijn enorm en die moeten worden terugverdiend. De plannen zijn nog niet ingediend, maar van wat we hebben gezien vragen wij ons af of er wel een juiste balans is tussen beschermen/behouden en vernieuwen/verbeteren. Zodra de plannen worden ingediend zullen wij deze zeer kritisch beoordelen aan de hand van kaders, proportionaliteit en MVO-principes. Ook hier moet de natuur tot rust kunnen komen.

VVD Fractie
Florien Scager