Dorpsbezoek Driebergen

Op Zaterdag 12 Februari bezochten Rob Jorg, Judith van Roy, Franca Kerstens en Jacco Bartelds verschillende plekken in Driebergen. Lees hieronder het verslagje:

Stal Wijnen

We hebben gesproken met Kees Wijnen van stal Wijnen in Driebergen. Voor een agrarisch bedrijf aan de rand van het dorp is het van belang dat de rode contour gehandhaafd blijft.  
De agrarische sector langs de randen van ons dorp zijn belangrijk,
zitten hier al vaak meerdere generaties en horen bij ons cultuurhistorisch erfgoed. Belangrijk ook voor lokaal voedsel

en de educatie van kinderen.  Investeringen voor een agrarisch bedrijf zijn vaak hoog en voor lange termijn.

Om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen zijn ze gebaad bij een consistent beleid. 


FC Driebergen We zijn op bezoek geweest bij FC Driebergen op sportpark De Woerd. FC Driebergen heeft het mooiste sportpark van Nederland. (volgens iedereen die bij FC Driebergen betrokken is). Een voetbalclub is meer dan alleen een plek om te sporten. Hier komen mensen samen met dezelfde passie voor hun sport, los van achtergrond of beperkingen. Een goed draaiende (sport)vereniging draagt bij aan verbinding (sociale cohesie) en heeft daarmee een hele belangrijke rol in de samenleving. De gemeente moet ruimte en hulp bieden aan verenigingen en ouders (financieel) daar waar nodig zodat iedereen kan sporten.


Park Oranjelaan

Het buurtinitiatie ‘Park Oranjelaan’ is het voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief. Onder de bezielende leiding van Dinus Grotenhuis is er een levendige buurt ontstaan met als centrale ontmoetingsplek het park met de prachtige vijver. Het burgerinitiatief Park Oranjelaan zorgt voor, naast een mooi park, sociale verbondenheid in de buurt. De gemeente moet deze initiatieven omarmen.