Leg de rekening neer bij het Rijk!

Volgens de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hoort de rekening van de ontstane tekorten bij gemeenten, waaronder de onze, neergelegd te worden daar waar hij hoort: bij het Rijk. Daarom heeft de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op maandag 13 juli unaniem een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om alles in het werk te stellen om te zorgen dat gemeenten door het Rijk toegerust worden met voldoende financiële middelen voor het uitvoeren van hun taken. VVD-raadslid Judith van Roy was initiatiefnemer van de motie.

 In juni stuurde 21 burgemeesters uit de provincie Utrecht al een brandbrief naar minister Ollongrenmet het verzoek om nogmaals te kijken naar de toekenning van gelden aan gemeenten. Burgemeester Naafs van de Utrechtse Heuvelrug was een van de ondertekenaars. De VVD vond, bij monde van Van Roy, dat de gemeenteraad zich ook moest uitspreken om op die manier het initiatief van de burgemeester te ondersteunen en de druk op Den Haag te verhogen. De motie roept het College ook op om hierin samen met de andere gemeenten op te trekken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op te dragen een hardere lijn in te zetten. De andere VVD-fracties in de provincie zijn benaderd om dezelfde motie in te dienen. Een aantal heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven.