Regie nemen in de energietransitie

Realistische keuzes met oog voor ons landschap Op 25 juni heeft de gemeenteraad over het gezamenlijke bod voor de Regionale Energie Strategie besloten. Dit omvat een eerste uitwerking (concept) op het gebied van de opwek van duurzame energie door middel van windmolens en zonnevelden conform de Klimaatwet. Er is een landelijke doelstelling opgegeven en elke regio moet een deel daarvan voor haar rekening nemen. De VVD staat achter dit regionale bod; we nemen immers graag de verantwoordelijkheid voor onze omgeving.

Geen windmolens in de natuur
In het concept bod van de regio waarin Utrechtse Heuvelrug participeert (U16) worden nog geen concrete locaties voor energie-opwek benoemd, alleen zogeheten ‘zoekgebieden’ en ‘denkrichtingen’. Een aantal van deze zoekgebieden en denkrichtingen valt binnen de grenzen van ons Nationale Park en in Natuurnetwerk Nederland-gebied, wat we vroeger de Ecologische Hoofdstructuur noemden, of daar heel dicht tegenaan. Dat vonden wij geen goed idee. De VVD heeft daarom een motie ingediend om geen windmolens te plaatsen in het gehele Nationale Park en de NNN-gebieden. Deze motie is uiteindelijk met een nipte meerderheid (VVD, CDA en BVH) aangenomen. 

Wij zien ook graag een ambitieus klimaatbeleid. Het moet wel realistisch zijn, respectvol zijn voor de natuur en draagvlak hebben. We hebben net zo goed de opdracht onze natuur te beschermen. Wij snappen en vinden ook dat we ergens moeten beginnen en dat het Rijk geen maatwerk kan leveren/vragen, maar wij kunnen en moeten dat zelf. Dat is onze verantwoordelijkheid. Het plaatsen van windmolens in de natuur komt altijd met nadelen en is daarom wat ons betreft de laatste stap. Niet de eerste. Wind in en om onze bossen en natuur is geen optie. 

Realistisch tempo met ruimte voor innovatie
Daarnaast heeft innovatie in de RES geen plek. Dat is wat ons betreft een gemiste kans. Ook al vraagt het Rijk alleen beproefde technieken als zon en wind, wij weten al dat we het daarmee niet voldoende en acceptabel voor ons landschap en de inwoners kunnen vormgeven. Daar moeten we dan ook nu naar handelen door een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van nieuwe en andere toepassingen die beter passen in onze omgeving. Rollen die je kunt hebben in de energietransitie beperken zich niet tot windmolens en zonnevelden wat ons betreft. Wij hebben daarom de motie met het verzoek ruimte te maken voor innovatie en het stimuleren hiervan gesteund en deze is met een meerderheid aangenomen.

We wilden wat ruimte voor innovatie en het tempo en de volgorde aanpassen, ten gunste van ons landschap. Dat heeft zelf immers geen stem. Bepalend voor het tempo en de volgorde is onder andere onze gemeentelijke klimaatneutrale ambitie. Die stond tot gister op 2035, ruim 15 jaar vóór de landelijke deadline. Onze motie om deze te verleggen naar 2050, om zo in de pas te lopen met de rest van het land, kreeg eveneens steun van een meerderheid in de gemeenteraad. 

Regie houden en nemen
Al deze moties zijn erop gericht om lokaal regie te behouden en meer regie te nemen. Windmolens en zonnevelden lopen niet weg, maar als we over 15 jaar meer te kiezen willen hebben aan technieken moeten we nu wel de tijd en ruimte nemen om de ontwikkeling daarvan te stimuleren. 

We zijn er nog niet. Dit krijgt een meer concreet vervolg na de zomer bij de besluitvorming over het afwegingskader voor de opwek van zon en windenergie in de Utrechtse Heuvelrug: waar mag dat, en onder welk voorwaarden? Dit zal bepalend zijn voor eventuele locaties en de hoogte van onze bijdrage aan de Regionale Energie Strategie. 


Namens de VVD-fractie,

Florien Scager, woordvoerder Duurzaamheid