Wel verhuren – niet verbouwen

Op initiatief van Judith van Roy van de VVD is er vanavond besloten om het gebouw De Hoeve van het gemeentekantoor wel te verhuren maar geen krediet beschikbaar te stellen voor een verbouwing.

Afgelopen februari ontvingen wij van het College een voorstel voor verhuur van het gebouw De Hoeve met daarin ook het verzoek een krediet van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een aantal verbouwingen waaronder die van het pand ’t Woud. Dit was nodig om de ambtenaren uit het pand De Hoeve te kunnen huisvesten. Corona heeft er echter voor gezorgd dat de gemeentelijke organisatie versneld gedigitaliseerd wordt waardoor ambtenaren ook na corona en de anderhalvemetersamenleving meer thuis zouden kunnen werken.

 Vanuit de organisatie kregen wij signalen dat er ambtenaren zijn die dat graag zouden willen en ook uit een onderzoek van `Binnenlands bestuur’ blijkt dat ruim de helft van de ambtenaren graag meer vanuit huis wil werken. Daardoor kan de gemeente straks toe met minder kantoorruimte waardoor een verbouwing overbodig is.