Stop de begrotingserosie!

© Gezienus Bruining

 Op initiatief van VVD-raadslid Judith van Roy wordt tijdens de raadsvergadering op 7 mei a.s. een motie ingediend waarin het College wordt opgeroepen om inzichtelijk te maken welk deel van het begrotingstekort te wijten is aan de decentralisaties. Alle andere partijen ondersteunen dit initiatief en zijn mede-indiener.

 

De raad van de gemeente Enschede heeft alle gemeenten in Nederland opgeroepen om massaal in actie te komen tegen de erosie van de gemeentebegroting en hiertoe een analyse uit te voeren. Zij hebben hiervoor, in samenwerking met de Radboud Universiteit, een analysemodel ontwikkeld dat gratis ter beschikking wordt gesteld.

 

Wij zijn blij met de unanieme steun voor deze motie. Dat maakt duidelijk dat de raad het belangrijk vindt om inzage te krijgen in hoeveel geld er jaarlijks bij moet als gevolg van de decentralisaties. Bij de overdracht in 2015 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg heeft het Rijk namelijk te weinig geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze taken. In combinatie met de groeiende zorgvraag, zorgt dit ervoor dat onze toch al niet te beste financiƫle situatie nog verder verslechterd.

 

 

De bedoeling is de gezamenlijke uitkomsten te overhandigen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en op die manier druk te zetten op het Rijk om met meer geld over de brug te komen.