Intervieuw; Ron van der Laan - Nieuwsblad de Kaap

Ron van der Laan werd onlangs geïnterviewd door Nieuwsblad de Kaap het artikel hebben we hier met u gedeeld voor de geïnteresseerde zodat u het kunt lezen: Tekst: John de Vries

 Mijn ideale gemeente
Lokale politici uit Utrechtse Heuvelrug vertellen wat zij zien als hun ideale gemeente. Als
laatste komt deze week Ron van der Laan (VVD) aan het woord.

 

“Vrijheid is voor mij het allerbelangrijkste''
Ron van der Laan

 

“In mijn ideale gemeente willen de mensen iets voor elkaar en de gemeenschap betekenen”,
zegt Ron van der Laan (56). Hij is raadslid voor de VVD in de gemeenteraad van Utrechtse
Heuvelrug. Daarnaast zet hij zich in onder andere voor het behoud en de bescherming van de
natuur in de gemeente. Als ik hem spreek, is hij net terug van wilgenknotten. In het dagelijks
leven is hij vermogens- en beleggingsadviseur bij ABN-AMRO. De vrijheid om zijn eigen
gang te gaan zit hem in het bloed en hij gunt die ook zijn medemens. Een liberaal standpunt.
Dat wil niet zeggen, dat iedereen maar zo’n beetje kan doen wat hij wil, als hij daarmee
anderen in het vaarwater komt. ‘Er zijn natuurlijk grenzen”, zegt Van der Laan. In zijn ideale
gemeente richten mensen zich niet alleen op zichzelf, maar dragen zij hun steentje bij aan de
gemeenschap. Hij is pleitbezorger voor een faciliterende overheid: “maar de mensen moeten
het zelf doen”. Hij ziet het nu al in de praktijk in de hulp die vrijwilligers bieden in de zorg
aan ouderen. Hij vertrouwt erop, dat die steun ook in de toekomst zal blijven bestaan, ondanks
het feit, dat veel jonge mensen worden opgeslokt door hun arbeid voor het dagelijks brood:
“Als het erop aan komt, zetten de mensen de schouders eronder”. En dat is ook nodig, zegt
Ron van der Laan. Als we de leefbaarheid in een gemeente op peil willen houden, is het ook
noodzakelijk alert om te springen met de kwetsbare natuur om ons heen: “Natuur is niet iets
vanzelfsprekends. Er moet voortdurend aan gewerkt worden. Een Groenberaad zoals in onze
gemeente is daarbij een must”. We moeten actief beschermen en ook de vinger aan de pols
houden bij het werk, dat bijvoorbeeld Staatsbosbeheer in Utrechtse Heuvelrug verricht:
“Daarover wordt niet altijd goed gecommuniceerd”. In een gemeente met een grote
woningbouwbehoefte dient een ideaal gemeentebestuur prudent om te gaan met hoe, voor wie
en waar wordt gebouwd. Zeker als die gemeente omgeven wordt door prachtige natuur en
onderdeel is van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. ”Het is een uitdaging om binnen de
rode contour te blijven bouwen en daarmee de natuur te sparen”, zegt Van der Laan. Dat
betekent in veel gevallen, dat een gemeente alleen maar kan inbreiden: “en dat ze dus de
meestal weinige beschikbare grond zo efficiënt mogelijk moet bebouwen”. Dat kan, als je
meer appartementen bouwt, als je in dorpskernen “omhoog” bouwt, bijvoorbeeld
appartementencomplexen neerzet, waaronder zich supermarkten kunnen vestigen. “Daar is
ook vraag naar”. Daarbij moet het om sociale en middeldure huurappartementen en niet al te
dure koopappartementen gaan. “Zodat ook middeninkomens en doorstromende senioren aan
hun trekken komen”, meent Van der Laan. Een ideale lokale overheid vertegenwoordigt de
meerderheid van de inwoners en sluit niemand uit. Voorstellen en ideeën van de minderheid
worden serieus genomen en, indien een meerderheid het ermee eens is, uitgevoerd. Een

 

praktijk die raadslid Van der Laan in Utrechtse Heuvelrug nu al geëffectueerd ziet. Van der
Laan zou het raadslidmaatschap naar een termijn van zes jaar willen brengen: “Voordat je als
raadslid goed bent ingewerkt, is er een jaar voorbij”. Daarbij komt, dat het voor de
ontwikkeling van projecten met een lange termijn belangrijk is, dat langer zittende raadsleden
met ervaring een klus kunnen afmaken. Hij ziet ook wel wat in een soortgelijke verlenging
van de zittingstermijn voor wethouders. De ideale gemeente van Ron van der Laan is een
gemeente zonder financieel tekort, met lage lokale lasten en een acceptabele schuld. Met een
gemeentebestuur met een visie op de toekomst, waarin duurzaamheid een belangrijke rol
speelt. ”Energieneutraliteit kan bespoedigd worden als alle daken in een gemeente van
zonnepanelen worden voorzien”, zegt van der Laan. Natuurlijk kost dat geld, maar er worden
nu al mogelijkheden onderzocht om inwoners die bijvoorbeeld de energietransitie niet kunnen
betalen, het daarvoor benodigde geld tegen lage rente te lenen: “Zo’n lening wordt dan
gekoppeld aan de woning”. In Van der Laans ideale gemeente luistert de lokale overheid
goed naar de inwoners, zorgt zij voor goede zorg en goed onderwijs en schept zij een sfeer
van veiligheid: “In mijn ideale gemeente is het veilig en prettig wonen”.