Bouwen op het Buntplein in Maarn

Met het vaststellen door de raad van het Bouwkundig Kader Buntplein Maarn is het vrijwel zeker dat er over enige tijd woningen op het Buntplein komen.

Hoewel dat nog niet 100% zeker is. Want eerst moet het bestemmingsplan nog worden aangepast.
De bestemming is nu detailhandel. En wordt dus wonen. Maar dat lijkt een detail. Want wie kan daar
nu nog tegen zijn na het vaststellen van het bouwkundig kader? Overigens heeft het nog heel wat
voeten in de aarde gehad voor het zover was. Projectontwikkelaar TWYL (die de grond van Plus
Vastgoed heeft overgenomen) en het college konden het maar niet met elkaar eens worden. Dit tot
ergernis van de omwonenden. Die waren in een lang participatieproces (vanaf 2017 via hun
werkgroep onder leiding van VBMM – Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen) met
TWYL tot een akkoord over het plan gekomen. Dat nu ontwikkelde plan zal bestaan uit 13 woningen,
waarvan 3 seniorenwoningen in het sociale huur- of koopsegment (23%), 4 middeldure maisonnette
koopwoningen (31%) en 6 grondgebonden koopwoningen in de vrije sector (46%).
En door die percentages werd het vorige week in de Commissie-vergadering Ruimte nog even
spannend. Want hiermee voldeed het plan niet geheel aan de Woonvisie. Noch aan het oude (sociaal
minimaal 35%), noch aan het nieuwe (sociaal minimaal 25% en middelduur minimaal 45%). Maar
gezien het feit dat niet akkoord gaan zou betekenen dat het plan dan voorlopig niet zou doorgaan en
het proces weer van voren af aan gevoerd zou moeten worden èn het feit dat het gemeentebestuur
in bijzondere gevallen mag afwijken van deze percentages voor alle fracties uiteindelijk (goede)
redenen waren om ja te zeggen tegen het voorstel.
De gemeente zal nu een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer sluiten en de
bestemmingsplanprocedure, die de realisatie van het project mogelijk moet maken, opstarten.
En hopelijk kan dan aan het einden van dit jaar de eerste spade de grond ingaan.

 

Evert de Boer - VVD