VVD en D66 vragen (opnieuw) aandacht voor vaccinatiegraad

VVD-raadsleden Jorrit Linders en Tim Rooijakkers vragen, samen met Carmen Rietdijk van D66, naar de actuele cijfers van de vaccinatiegraad in onze gemeente. Deze bleek vorig jaar 84% te zijn, terwijl voor de volksgezondheid minimaal 95% vereist is. Er is toen toegezegd dat de GGDrU, die het vaccinatiebeleid voor ons opstelt en uitvoert, sterker zou inzetten op voorlichting, om zo de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Sindsdien is de lage vaccinatiegraad in heel Nederland een actueel onderwerp gebleven. Uitbraken van de mazelen komen vaker voor, zoals recent in Den Haag, Leiden en op Urk. Ongevaccineerde kinderen (en volwassenen) kunnen hierdoor ernstig ziek worden, met in sommige gevallen blijvende beperkingen of zelfs overlijden tot gevolg.

Begin juli 2019 heeft de commissie Vermeij de regering het advies uitgebracht dat de overheid een harde ondergrens moet vaststellen voor de vaccinatiegraad in Nederland. In het ergste geval raadt de commissie zelfs aan om een algehele vaccinatieplicht in te voeren. Dit laat zien hoe bedreigend de huidige ontwikkeling van de vaccinatiegraad in Nederland is, want een algehele vaccinatieplicht was tot nu toe onbespreekbaar. Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft een initiatiefvoorstel ingediend om kinderopvangcentra de ruimte te geven ongevaccineerde kinderen te weigeren, en zelfs een wettelijke inentingsplicht te geven wanneer de vaccinatiegraad onder de 90% zakt. Dit voorstel wordt komend najaar behandeld en hiervoor tekent zich een ruime Kamermeerderheid af.

Dit alles leidt ertoe dat VVD en D66 gezamenlijk vragen stellen tijdens de gemeenteraad van 11 juli. De vragen vindt u in de bijlage. Uiteraard houden we u op de hoogte over dit onderwerp.

Jorrit Linders – VVD
Tim Rooijakkers - VVD