Kosten dyslexiezorg met 60% toegenomen

 Uit vragen van VVD-raadslid Tim Rooijakkers over de dyslexiezorg in onze gemeente blijkt dat de kosten tussen 2017 en 2018 met 60% zijn toegenomen. Het aantal kinderen dat wordt behandeld binnen de ernstige enkelvoudige dyslexie is gestegen van 68 naar 114. In het jaar 2018 lag hier 220.000 euro aan kosten voor de gemeente.

Tim Rooijakkers stelde de vragen naar aanleiding van een artikel wat hij las bij FTM: https://www.ftm.nl/artikelen/dyslexie-industrie. In dit artikel stelt Follow the Money dat dyslexiebureaus geld verdienen aan de kinderen met lees- en spellingsproblemen. Er zou ook sprake zijn van belangenverstrengeling, aangezien de bureaus naast de diagnose ook de behandeling verzorgen.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat regionaal totaal 21 bureaus actief zijn op het gebied van dyslexie. De wethouder hoopt later dit jaar terug te komen met informatie over de verdeling over de scholen, om te kijken of bij bepaalde scholen meer dyslexiezorg wordt verleend.

 

Natuurlijk zal raadslid Tim Rooijakkers dit blijven volgen. De VVD is van mening dat iedereen die dyslectisch is geholpen moet worden. Het om publiek geld, dus controle dat het geld goed besteed wordt vinden we rechtvaardig. Het moet niet zo zijn dat er vanwege “overdiagnose” publiek geld op deze manier wordt ingezet. Vandaar onze vinger aan de pols. Daarom zijn we ook blij met de toezegging van de wethouder dat er een vergelijking komt met andere gemeentes. In heel Nederland zou naar schatting ongeveer 3,6 procent van de leerlingen leesproblemen hebben die in de categorie dyslexie vallen.

 

 

 

Raadslid Tim Rooijakkers stelt dat er prima met die diagnose te leven valt. Hij is er immers het levende voorbeeld van.