Wethouder Rob Jorg (VVD): Waar kunnen we huizen bouwen?

Rob Jorg, VVD-wethouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, roept de hulp in van inwoners en grondeigenaren om te zoeken naar plekken voor woningbouw. Tot ongeveer 2030 zijn er plannen voor ongeveer duizend nieuwe huizen. Die moeten voor een groot deel worden gebouwd op nieuwe locaties binnen de gemeente.

“Op korte termijn (tot ongeveer 2022) kunnen we het geplande aantal huizen bouwen”, stelt Jorg. “Om daarna in de vraag naar extra woningen te kunnen voorzien, zoeken we nieuwe bouwlocaties.” Hiervoor stelt de gemeente nu een Nota inbreidingslocaties op. Voor gemeentelijke grond zijn de gewenste ontwikkelingen bekend. Buiten de gronden is de gemeente afhankelijk van grondeigenaren en samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties.

Als ondergrens voor een eventueel beschikbare locatie stelt de gemeente als eis dat deze ruimte biedt aan tenminste vier nieuwe woningen. Verder doet ze als een zo open mogelijke oproep, om zoveel mogelijk input op te halen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat onbebouwde ruimte buiten de huidige bebouwingsgrenzen zoveel mogelijk wordt ontzien.

Heeft u dus ideeën, deel ze met de gemeente om onze Heuvelrug leefbaar te houden. Zo behouden we immers samen het dorpse en groene karakter van onze dorpen én voorzien we aan de groeiende behoefte aan woningen, ook nu het mariniersterrein voorlopig wellicht nog niet bebouwd kan worden.