Vragen over AZC/COA Overberg

Op 16 Mei j.l  in de gemeenteraad heeft Raadslid Tim Rooijakkers duidelijkheid gevraagd aan Wethouder Rob Jorg betreffende de voormalig COA-locatie in Overberg.

 Vragen voor het vragenuur raadsvergadering donderdag 16 mei 2019
Tim Rooijakkers (VVD)

 

Over de voormalig Jeugdgevangenis in Overberg
De voormalig Jeugdgevangenis in Overberg die later een COA-locatie werd voor jonge asielzoekers
staat alweer geruime tijd leeg. De panden worden antikraak bewoond en er was een tijdelijke
schoollocatie.
Eerder is op vragen van de VVD-fractie toegezegd dat er in samenwerking met het
Rijksvastgoedbedrijf met omwonenden een participatief traject zou worden opgestart. Inmiddels zijn
we 1,5 jaar verder en heeft er nog niets plaatsgevonden. De afgelopen tijd ben ik regelmatig
aangesproken en gemaild door omwonenden van het terrein met de vraag of ik wist wat er nu gaat
gebeuren. Ik moest ze het antwoordt schuldig blijven...
Vandaar hier wederom mijn vragen nu aan Wethouder Rob Jorg.

 

1) Bent u nog in gesprek met het rijks vastgoedbedrijf over de toekomst van het voormalig COA-
terrein? Zijn zij nog steeds voornemens dit terrein van de hand te doen?

 

2) Kunt u zorgen voor een avond met omwonenden waar gesproken kan worden over de
toekomst van dit terrein in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf?

 

In de antwoorden is het volgende aangegeven:

 

Per 15 Juni is door het COA het huurcontract met het rijksvastgoedbedrijf opgezegd. Dan gaat ook de schoollocatie die nu nog gebruikt gaat weg.
De wethouder geeft aan dat het college per brief de omwonende bedankt voor hun begrip rondom de COA-loactie.
Het rijksvastgoed bedrijf start een marktconsultatie voor de toekomstige kaders en ze gaan omwonende betrekken bij het toekomstige proces.

 

Als raadslid houdt Tim Rooijakkers de vinger aan de pols en blijf ik hierover het college bevragen. Hopelijk is er snel duidelijkheid.