VVD wil woningbouw op terrein marinierskazerne Doorn

Begin april heeft het college van de gemeente UH bekend gemaakt met staatssecretaris Visser van Defensie in gesprek te willen gaan. De boodschap: onze gemeente wil het mariniersterrein omvormen tot een eigentijdse en duurzame dorpse wijk. De VVD steunt het college.


 

Acht jaar geleden werd bekend dat voor de mariniers in Doorn een nieuwe kazerne in Vlissingen gebouwd zou gaan worden. De Doornse kazerne zou worden gesloten. De Tweede Kamer heeft daartoe in 2013 ook daadwerkelijk besloten. Onze gemeente was toen geen voorstander van sluiting, maar heeft zich hierbij neergelegd en is naar de toekomst gaan kijken. In 2015 is een uitgebreid participatietraject gestart dat heeft geleid tot een zogenaamd "concept ontwikkelkader", dat door de gemeenteraad in maart 2018 is vastgesteld. In hoofdlijnen zouden er tussen de 400 en 500 woningen moeten verrijzen.


 

De VVD-fractie leeft mee met de mariniers. We zijn echter gekozen door de inwoners van onze gemeente en denken aan hún toekomst; de leefbaarheid van onze dorpen staat centraal. Nu en straks. Daarom wil de VVD graag dat het mariniersterrein wordt ontwikkeld tot een eigentijdse woonwijk, die past in deze prachtige groene omgeving en de fraaie bestaande bebouwing. Gezien de grote behoefte aan wonen in onze mooie gemeente en het tekort aan bouwlocaties, kan deze schitterende locatie voor veel toekomstige bewoners een plezierige plek worden om te wonen en te recreëren. Dat is goed voor de toekomst van onze scholen, sportverenigingen en ondernemers.


 

Wij volgen de ontwikkelingen de komende jaren op de voet. Telkens weer nemen we daarin de belangen van de omwonenden en de wensen van woningzoekenden mee.


 

fractie VVD

 

Ron van der Laan

 

mei 2019