Herstructurering Amersfoortseweg in Doorn toch in 2020, motie VVD en D66 niet door de raad aangenomen.

In de raadsvergadering van 4 april jl. kwamen VVD en D66 met een motie om de herstructurering van de Amersfoortseweg meteen na de bouwvak in 2019 te starten. Al in 2016 was er een motie van de beide partijen aangenomen waarin gevraagd werd de renovatie in 2017 uit te voeren. Toen die verplaatst werd naar 2018 konden wij daar nog mee leven. De verplaatsing naar 2019 was al zeer teleurstellend. Maar voor ons was de verplaatsing naar 2020 onacceptabel. Een overheid moet betrouwbaar blijven. Dat is hier wel zeer in het geding. En de inwoners blijven met de brokken zitten. Helaas had de rest van de raad weinig oog voor de belangen van de inwoners. De motie werd dan ook niet aangenomen.

 Dat het niet eenvoudig was om de herstructurering te verplaatsen van dit voorjaar naar dit najaar was ons duidelijk. Met die eerste aankondiging in het raadsvoorstel van maart jl. bleek het college te optimistisch. Maar wij hebben niet de indruk dat alles in het werk is gesteld om uitvoering te realiseren, zoals wij in de motie hadden gevraagd. En het argument dat wij geen oog zouden hebben voor de belangen van de ondernemers (zoals de SGP in de raad stelde) is apert onjuist. Op de aankondiging dat de aanpak van de Amersfoortseweg in het najaar van 2019 (dus dezelfde periode vorig jaar) zou plaats vinden leverde van de zijde van de ondernemers geen kritiek op. En ook nu weten we dat verschillende ondernemers geen probleem hadden met het werk in augustus, september en oktober. (waar het SGP onterecht de maanden november en december in de mond nam).

 

Wat dus gaat betekenen dat in 2020 de Amersfoortseweg zal worden voorzien van een nieuwe onderlaag en een geluiddempende bovenlaag, een kromming in de weg bij het binnenkomen van het dorp om de snelheid te temperen en een GOP (Gereguleerde Oversteekplaats) bij De Kameleon om er voor te zorgen dat scholieren veilig de weg over kunnen steken. Dat gaat ongeveer 10 weken duren (als er geen oponthoud is door strenge vorst) en in die tijd is de weg Maarn-Doorn afgesloten. Overigens kunnen fietsers wel via deze weg Doorn bereiken.

 

Evert de Boer

Raadslid VVD UH