ALV Najaar VVD ~ Erelid Peter van der Zee

 

Op 20 November was de najaars-alv van de lokale VVD afdeling Utrechtse Heuvelrug. Deze was traditioneel in het tenniscentrum in Doorn. Vooraf is er met 19 leden een hapje gegeten. Dit was weer zeer gezellig. Om 8 uur ging de ALV van start met 45 aanwezige leden. Er was een drukke agenda met o.a. een update van de lokale gemeenteraadsleden. Jorrit Linders vertelde over de lokale punten die momenteel spelen  vanuit zijn rol als fractievoorzitter.   

Statenlid Roelof te Velde vertelde kort iets over zijn nieuwe rol als statenlid van de provincie Utrecht. Hij heeft de portefeuille handhaving. Ook kregen de aanwezigen een update betreffende de provinciale campagne vanuit het regionaal bestuur. Het hoogtepunt van de avond was de oorkonde die Peter van der Zee mocht ontvangen van de lokale VVD afdeling. Peter is benoemd tot lid van verdienste na 16 jaar raadslidmaatschap. Hij was eerst raadslid van Doorn en na de gemeentelijke fusie voor de Utrechtse Heuvelrug.
Peter, dik verdiend! Gefeliciteerd.

Bestuur VVD Utrechtse Heuvelrug