De begroting 2019: een noodrem in stapjes

De VVD staat voor solide financiën. We willen met geld omgaan zoals u dat thuis ook doet. Op de pof leven is geen optie.

 Hoe staan we ervoor?

 Een trein in volle vaart stop je echter niet zomaar, die dendert nog een tijdje voort. Zo is het ook met de financiën van onze gemeente. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een extreem hoge schuldenlast en een begroting die de afgelopen jaren, met name door toename van kosten in het sociaal domein, eindigde met een negatief resultaat. Als we niet ingrijpen, nemen de schulden verder toe - met het risico dat de gemeente financieel zo zwak komt te staan dat de provincie ingrijpt

 

 Op 8 november heeft de raad de eerste versie van de begroting 2019, het zogenoemde Spoor 1, goedgekeurd. Dit is een beleidsarme begroting, hierin zijn de afspraken uit het raadsprogramma niet of slecht gedeeltelijk opgenomen. Deze begroting is sluitend op lange termijn, maar laat voor 2019 een tekort zien van 1,2 miljoen. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Spoor 1 wordt ingediend bij de provincie, die al heeft laten weten deze begroting te accepteren. Dat zorgt even voor rust in de tent. 

En wat gaan we dit jaar nog doen?

Die rust duurt niet lang. Financieel woordvoerder Judith van Roy noemde Spoor 1 een spookbegroting, omdat we nog dit jaar (!) spreken over een begrotingswijziging. Daarin wordt een aantal bezuinigingen voorgesteld en de schuld teruggebracht zoals we hebben afgesproken in het raadsprogramma. Spoor 2 wordt de komende weken besproken in de raad. 

 

 Daarna volgt spoor 3, waarin we samen met de samenleving bekijken hoe we op de langere termijn (vanaf 2020), op een structurele manier de schulden omlaag kunnen brengen en kunnen zorgen voor een sluitende begroting. De vraag ligt voor: waar kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug geld besparen? En als we iets niet meer gaan doen, wat betekent dat dan? De VVD schuwt daarbij harde keuzes niet. Die keuzes moeten we wel op een verantwoorde manier maken.

Inzet van de VVD

We willen ervoor zorgen dat de financiële afspraken uit het raadsprogramma worden nagekomen. Daarom heeft Judith van Roy een amendement ingediend op Spoor 1, dat ook is aangenomen. De strekking in het kort: alle geplande investeringen voor 2019 groter dan € 300.000 worden niet automatisch met de begroting goedgekeurd, maar moeten door het college separaat aan de raad worden voorgelegd. Zo houdt de raad op korte termijn de mogelijkheid om af te zien van investeringen als dat nodig blijkt.  

 

We willen de voortdenderende trein op een verantwoorde en veilige manier laten stoppen. Dat kost tijd, die we eigenlijk niet hebben. Daarom trekken we in stapjes aan de noodrem. Spoor I was de eerste stap om rust te krijgen. Spoor II moet de trein flink in vaart laten verminderen, zodat de trein niet ontspoort. Spoor III moet ervoor zorgen dat de trein weer veilig van A naar B kan. En dat gaan we samen met politiek en samenleving doen.