Participatie rond kazerne Mariniersterrein in Doorn uitgesteld

Doorn

Tijdens de raadsvergadering van 8 November heeft VVD-wethouder Rob Jorg laten weten dat de gemeente en de provincie het participatietraject rondom het terrein van de marinierskazerne tijdelijk stil te leggen. Dit heeft te maken met het besluit van de staatssecretaris Barbara Visser om de aanbesteding van de nog te bouwen marinierskazerne in Vlissingen tijdelijk op te schorten. Rob Jorg geeft aan dat hij en de provincie nog steeds het terrein wil gebruiken voor woningbouw, scholen en speelvoorzieningen en dat hij hierover in gesprek wil gaan met de staatssecretaris en de provincie Utrecht om onze belangen toe te lichten.

Als VVD fractie zullen we dit nauwlettend in de gaten blijven houden.

Ron van der Laan