Vragen aan de wethouder over De Laan in Amerongen

 UPDATE

Concept plan voor de De Laan – Amerongen

De gemeente heeft reeds meerdere gesprekken met Kasteel Amerongen, de eigenaar van De Laan, gevoerd en hierbij is een concept plan voor de herinrichting ontwikkeld. Dit plan zal in de komende weken besproken worden met de Buitenplaats en de Wilhelminaschool waarna het ook met de omwonenden besproken zal worden.

Het Kasteel heeft voor de herinrichting een subsidie aangevraagd bij het Parelfonds. Dit fonds is ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van rijksmonumenten binnen onze provincie die geen woning zijn. Tegen de zomer wordt bekend of dat deze subsidie wordt toegekend. Verder heeft de wethouder toegezegd om contact te zoeken met organisaties op het gebied van wandel- en fietsroutes om te bekijken of dat zij wandelaars en fietsers kunnen adviseren bij de Burgwal te parkeren in plaats van op De Laan.

Bij nieuwe ontwikkelingen melden wij ons weer!

 

EERDER BERICHT:

 Op 17 oktober jl stond er een artikel in De Kaap getiteld: ‘Klachtenregen heeft eindelijk effect; De Laan wordt aangepakt’. In dat artikel wordt gesproken over een ‘plan van aanpak’ en er worden enige details genoemd over een mogelijke herinrichting.

De VVD dringt al langere tijd aan om te zoeken naar een passende oplossing. In juni beloofde de wethouder dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid zal zijn. Wij houden graag de vinger aan de pols en zullen daarom tijdens het vragenuur van de Raadsvergadering op donderdag 8 november aan de wethouder vragen om huidige stand van zaken verder te duiden en ons te melden wat er precies in dat plan van aanpak staat en ons ook inzicht te geven in de tijdslijnen.

 Verder willen wij van de wethouder weten of dat hij ook de organisaties op het gebied van wandel- en fietsroutes gaat benaderen omdat deze nu vaak het advies geven om op De Laan te parkeren terwijl de Burgwal daarvoor een uitstekend alternatief is.

 Wij houden u op de hoogte!