Provinciale VVD beschermt groene en dorpse Heuvelrug

De VVD in de provincie Utrecht wil het groene, dorpse en recreatieve karakter van de Utrechtse Heuvelrug beschermen. Dat staat in het programma voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019, dat gisteravond werd vastgesteld. De partij ziet de Utrechtse Heuvelrug als groene long en als belangrijk recreatiegebied in de regio en spreekt zich uit tegen enorme woningbouw en afwikkeling van grote verkeersstromen.

Fractievoorzitter Jorrit Linders is blij met het programma. “Samen met onze provinciale fractie maken we de Heuvelrug mooier en beter. Wij willen hier bijvoorbeeld wel passende woningbouw, maar geen enorme nieuwe wijken in het groen. De provinciale VVD is dat met ons eens en zoekt de grote woningbouwopgaven daarom op andere plekken in de provincie, in gemeenten die wél grote groeiambities hebben zoals Utrecht, Nieuwegein en Zeist.”

 

De VVD heeft een aantal specifieke verkeerswensen. Voor de verkeersveiligheid en doorstroming op de Donderbergrotonde in Leersum zien de liberalen in een verkeerstunnel de ideale oplossing. Een betere instelling van de verkeerslichten op het Doornse kruispunt zou de drukte in het dorp kunnen verlichten. In Maarsbergen moet zo snel mogelijk een schop in de grond om de drukte tegen te gaan, in overleg met bewoners en zonder te verzanden in eindeloze inspraakrondes. Ook wil de VVD een verbinding tussen NS-station Driebergen-Zeist en Utrecht Science Park onderzoeken en uitbreiding van de parkeergelegenheid bij het station.

 

Voor windmolens is geen plaats op de Utrechtse Heuvelrug, omdat ze het landschap van het Nationaal Park ernstig beschadigen. Bovendien zijn alleen extreem hoge windmolens hier effectief, omdat het in de regio simpelweg niet vaak genoeg en niet hard genoeg waait. De VVD ziet meer in zonnepanelen op daken, zeker met alle verplicht te vervangen asbestdaken (uiterlijk 2024), en private initiatieven voor de aanleg van zonnevelden in het buitengebied.

Tot slot pleit de VVD voor meer economische en duurzame ontwikkelingsruimte voor de vele honderden monumenten op de Utrechtse Heuvelrug. Het moet makkelijker worden om monumenten te verduurzamen. Als monumentaal erfgoed behouden kan blijven door er bedrijfsruimte mogelijk te maken, moet de overheid zich soepel opstellen.