Motie landelijke gemeentelobby tegen plastic

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 27 September jl. diende Florien Scager van onze fractie (VVD) samen met Nienke van der Veen van de fractie OPEN een motie in om het college te vragen zo spoedig mogelijk er op aan te dringen om namens de VNG een landelijke lobby tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en consumptiegoed te starten.

Florien Scager is blij dat deze motie is aangenomen omdat de effectiviteit van onze inzamelingsmethoden en andere acties geen enkel effect hebben op de andere kant van het probleem, namelijk de productie van teveel verschillende soorten plastic en het gebruik ervan als verpakkings- en consumptiemateriaal.

 

Hiervoor is juist een landelijke aanpak nodig is die de alomtegenwoordige aanwezigheid van plastic in onze productie- en consumptieketen effectief terugdringt en alternatieven stimuleert om tegen te gaan dat we blijven dweilen met de kraan open .

 

Florien Scager is verheugd dat de motie raadsbreed is aangenomen.

De motie vindt u hier: