VVD vragen over gezondheidseffecten van geitenhouderijen

 Aanstaande donderdag 27 september maakt Ron van der laan (VVD) gebruik van het vragenuur tijdens de raadsvergadering.

 

Hij heeft volgende inleiding en vragen voorbereid:

 

Onlangs heeft de provincie Utrecht "per decreet" besloten geen nieuwe geitenhouderijen en of uitbreiding van bestaande in onze provincie meer toe te staan. Dit besluit is genomen op basis van informatie over de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de kwaliteit van de leefomgeving. Overigens iets dat ook de VVD fractie het afgelopen jaar tijdens de discussie over het oprichten van een geitenhouderij in de nabijheid van Amerongen en Leersum ook onder de aandacht heeft gebracht. 

Volgens het GGD rapport van 29 maart 2018 staat dat 97% van de bevolking van Amerongen, 61% van Leersum en 100% van Overberg en 75% van Maarsbergen binnen een straal van 2 km van een geitenhouderij woont. In de hele provincie is dat overigens 18%.

 

1. Wat heeft dit voor gevolgen voor de geitenhouderij in Leersum die onlangs een vergunning heeft gekregen voor de bouw van een geitenstal?

2. Is het mogelijk om de vergunning alsnog aan te houden op basis van het voorzorgbeginsel?

3. Hoeveel vergunningen voor nieuwe geitenhouderijen en of uitbreiding van bestaande zijn door deze provinciale maatregel getroffen dwz kunnen hierdoor niet beginnen cq uitbreiden?