Zorgen omtrent WOZ-waarde nav onderzoek NOS

 Vragen open agenda Bestuur & Middelen - Donderdag 13 September

 De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op zaterdag 8 september berichtte de NOS dat tientallen gemeenten in Nederland geen goed beeld hebben van de WOZ waarde huizen.

Bij nader onderzoek blijkt  dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug een onvoldoende* (een 2) scoort in het laatste onderzoek.

Dit baart de VVD Utrechtse Heuvelrug zorgen en daarom hebben we de volgende vragen voor het college:

 

1.       Bent u bekend met deze lage score van de Waarderingskamer?

 

2.       Indien ja, sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte?

 

3.       Waarom heeft u de Raad hierover niet geinfomeerd?

 

4.       Kunt u aangeven waarom wij als gemeente een onvoldoende scoren, wat zijn hiervoor precies de redenen?

 

5.       Mocht er een gedeelte van de verantwoordelijkheid bij de BghU liggen, heeft u dan mogelijkheden om de BghU hierop aan te spreken en zijn er contractuele afspraken over een eventuele boete/teruggave in dit geval?

 

6.       Welke maatregelen heeft u genomen en gaat u nemen ter verbetering en om ervoor te zorgen dat niet meer gebeurd?

 

Judith van Roy - VVD
Sybe Streekstra - BVH

 

 

Bronnen:

https://www.waarderingskamer.nl/nc/alle-beoordelingen/gemeentepagina/utrechtse-heuvelrug/

https://nos.nl/artikel/2249481-tientallen-gemeenten-hebben-geen-goed-beeld-van-woz-waarde-huizen.html