Initiatief raadsvoorstel verruiming winkelopening Utrechtse Heuvelrug

Initiatief raadsvoorstel verruiming winkelopening Utrechtse Heuvelrug

 

Op dit moment is het zo dat de winkels in onze gemeente op zondag open mogen zijn tussen 12.00 en 18.00, maar niet op de tweede feestdagen, Hemelvaartsdag en Nieuwjaarsdag. In veel omliggende gemeenten mogen de winkels wel op die dagen open en daar bleek in ieder geval een deel van de winkeliers in onze gemeente last van te hebben.

Bijvoorbeeld het verlies van omzet door de uitgaven die inwoners uit de Heuvelrug daar dan doen op die dagen. Supermarkten gaven daarnaast ook aan dat dit tot meer verspilling van eten leidt. In het kader van het gewenste goede ondernemersklimaat en in ieder geval de mogelijkheid tot een gelijkwaardige concurrentiepositie heeft VVD Utrechtse Heuvelrug het initiatief genomen om het voorstel tot verruiming van de openingstijden opnieuw in te dienen. In de vorige periode strandde dit nog op onvoldoende draagvlak.

Die situatie lijkt in de nieuwe samenstelling veranderd. Het voorstel wordt mede ingediend door BVH en D66. Naar verwachting wordt hier in september positief over besloten.