VVD vraagt aandacht voor verpauperde panden Leersum

 Reeds langere tijd is vanuit de raad het college bevraagd over de verkrotting en de langdurige leegstand van panden Leersum.

Het vervallen pand van het voormalige pension Vogelenzang aan de Rijksstraatweg is slechts een voorbeeld hiervan (foto).

Inwoners klagen frequent over leegstand en de slechte staat van onderhoud. Sommige panden zijn geheel onbewoonbaar. Tevens bestaat er een grote behoefte aan woonruimte.

De VVD wil van het nieuwe college weten welke initiatieven genomen zijn en worden om aan deze ongewenste situatie een halt toe te roepen. Op 6 september geeft het college antwoord op deze vraag.