Vragen VVD: Ernstige zorgen over vaccinatiegraad Utrechtse Heuvelrug

Steeds minder ouders laten hun kinderen inenten. Dat betekent dat steeds meer kinderen blootgesteld worden aan het gevaar van besmettelijke ziektes als mazelen, kinkhoest en polio. Ook op de Utrechtse Heuvelrug loopt de vaccinatiegraad terug: deze is inmiddels gezakt tot een dramatische 84%*, vér onder het landelijk gemiddelde van 92,2 % - en nog verder onder de norm van 95%, die door de World Health Organization als veilig wordt beschouwd.

De VVD Utrechtse Heuvelrug maakt zich zorgen over de lage vaccinatiebereidheid onder de ouders uit de Utrechtse Heuvelrug en de gezondheid van onze kinderen. Daarom hebben we de volgende vragen voor het college: 

  1. Bent u bekend met de lage vaccinatiegraad op de Utrechtse Heuvelrug?

  2. Deelt u de zorgen van de VVD over dit percentage en de neerwaartse trend?

  3. Kan het college de raad informeren over de vaccinatiegraad per dorp, zodat de raad meer inzicht heeft in de problematiek?

     

Het teruglopend aantal ingeënte kinderen houdt veel inwoners bezig, niet in de laatste plaats ouders van jonge kinderen die wél ingeënt zijn. Deze ouders willen de gezondheid van hun kinderen zoveel als mogelijk beschermen en vinden daarbij de VVD aan hun zijde. 

  1. Welke acties gaat het college inzetten om de vaccinatiegraad in onze gemeente te doen stijgen? Bent u bijvoorbeeld bereid om in gesprek te gaan met relevante organisaties (zoals GGD, huisartsen, kinderopvangorganisaties, scholen, ouderverenigingen) om samen te zorgen voor een veilige omgeving voor onze kinderen?

  2. Bent u bereid om onze kinderopvangorganisaties en basisscholen aan te sporen de vaccinatiegraad, als ze daarover beschikken, te openbaren zodat ouders beter geïnformeerd zijn over de omgeving waar zij hun kinderen heensturen?

 Jorrit Linders
Tim Rooijakkers

 

*Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente