Vragen aan het college over de ondertunneling Maarsbergen

 
 
In een “motie van aanmoediging” hebben VVD, D66 en BVH op 8 maart van dit jaar opgeroepen “om met een

proactieve houding te komen tot een beter participatief proces richting de realisatie van de ondertunneling in Maarsbergen”. Daarnaast werd daar in verzocht te kijken of er voldoende budget is voor de mitigerende maatregelen en aan te geven hoe de 2,5 miljoen van de Utrechtse Heuvelrug wordt besteed. Met de vragen van dezelfde partijen verzoeken we het college nu om aan te geven hoe zij dat heeft ingevuld. Tevens hebben we vragen gesteld over de benzinestations, een eventuele aanpassing van het tracé en gevraagd om een visualisering van het plan zodat voor een ieder duidelijk is hoe het er precies uit gaat zien.


 
Evert de Boer