VVD over treinavontuur College Heuvelrug

Op donderdag 5 juni vond een extra ingelaste raadsvergadering plaats over de treinreis van het college naar het VNG- congres te Maastricht. Tijdens deze treinreis heeft het college gevoeligheden besproken in een openbare treincoupé.

Het college ging deze avond in op de schriftelijke vragen van de VVD-fractie die direct na dit incident zijn gesteld.

Tijdens deze raadsvergadering heeft ook de VVD een flink aantal vragen gesteld aan burgemeester Frits Naafs die gedurende de avond de vragen beantwoordde namens het college. De vragen die vooral leefden bij de VVD waren de volgende:

 

Is het de raad om de tuin leiden nou wel of niet gezegd? Zo ja, in welke context? Zo nee, waarom heeft het zich niet stevig gedistantieerd van deze uitspraak?

Wat is er gedaan om de relatie met de genoemde medewerkers en inwoners te herstellen?

Wat is er gedaan om de relatie met de gemeente Woudenberg en andere buurtgemeentes te herstellen?

Hoe denkt het college te zorgen dat dit soort onprofessioneel gedrag achterwege blijft?

 

Vooral de eerste vraag leefde erg bij de VVD-fractie. Uit antwoorden van Dhr Fernhout op door D66 gestelde vragen per mail bleek dat dit geen letterlijke uitspraak was, maar een eigen interpretatie. Dit was voor de VVD fractie een grote opluchting.

 De overige vragen werden allemaal zorgvuldig en uitgebreid behandeld. Het college ging terecht diep door het stof.

 

Op antwoorden van onze vragen bleek ook dat het college voornemens is om aan de slag te gaan met hoogleraar bestuurskunde Marcel Boogers, om te reflecteren en te voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Fractievoorzitter Jorrit Linders gaf aan dat dit aan het college is, maar dat dit wat de VVD betreft niet op kosten van de belastingbetaler kan.

 

In de tweede termijn stelde fractievoorzitter Linders dat alles wat zich hier heeft afgespeeld gewoon slecht is. Slecht voor het vertrouwen in de lokale politiek en slecht voor de reputatie van de Utrechtse Heuvelrug. Nieuwe wethouders van wie de VVD scherpte verwacht, een ervaren burgemeester van wie we sensitiviteit en omgevingsbesef verwachten. De vraag bleef hangen: “Hoe heeft dit kunnen gebeuren?” 

 

De VVD sprak over politieke verantwoordelijkheid en een mogelijke bestuurlijke crisis. Dat laatste wilde de VVD voorkomen, omdat deze zich maanden - zo niet jaren - zou voortslepen. Dat is niet in het belang van de inwoners.

 

Het college is diep door het stof gegaan. De VVD steunde de motie van afkeuring richting dit college. De spreekwoordelijke gele kaart - een donkergele.

 

De VVD heeft duidelijk aangegeven dat het college een ernstige fout heeft gemaakt en daarmee de stabiliteit en de geloofwaardigheid heeft beschadigd. We hebben een kwetsbare en aangeslagen burgemeester gezien deze avond. Het vertrouwen van de VVD in het college heeft een flinke deuk opgelopen. Na het knoeien kunnen we nu hopelijk groeien. Aan het college om dat te laten zien. We houden dit nauwlettend in de gaten.

 

Fractie VVD