Wat gaat er gebeuren met de Marinierskazerne in Doorn? Er valt nog veel te doen...

De mariniers vertrekken vermoedelijk in 2021 naar Vlissingen en de kazerne moet dan een andere functie krijgen, maar wat wordt de toekomst van de 23 hectare voormalig Mariniersterrein?

Het afgelopen half jaar hebben Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met inwoners en organisaties een participatief proces doorlopen. 12 december jongstleden werd het resultaat  gepresenteerd in een mooi rapport. De raadzaal zat tjokvol en de presentatie verliep nogal onrustig. Veel inwoners vonden dat ze niet waren gehoord. Meerdere deelnemers aan het participatietraject vonden de uitkomst op z’n zachtst gezegd een verrassing.

Het eerste waar VVD Utrechtse Heuvelrug nu over moet oordelen is of de gepresenteerde uitkomst van het participatietraject wel voldoende draagvlak heeft Zo niet, dan moet er eerst draagvlak gevonden worden en moeten er eventueel veranderingen in het rapport worden aangebracht.

Het college stelt voor het huidige rapport door de gemeenteraad begin 2018 te laten goedkeuren als basis voor verdere ontwikkeling. Helaas voldoet het rapport nog lang niet aan, wat we in termen van ruimtelijke ordening, een stedenbouwkundig kader noemen. Dus wat moeten we er mee?

Kort samengevat kent het rapport de volgende uitgangspunten: Het moet een woongebied worden met horeca, sport en centrale gemeenschapsfuncties; er zouden 400 tot 500 woningen moeten komen, met als het even kan veel groen; 60% is hoogbouw (gemiddeld 4 bouwlagen) met hoogteaccenten tot wel 6 bouwlagen; veel oude kazernegebouwen en barakken blijven staan, waarvan sommigen tot woningen moeten worden omgevormd; de ontsluiting van de nieuwe wijk zou via de Arnhemsebovenweg moeten, maar misschien ook wel via de Woestduinlaan of Frans Halslaan.

De VVD heeft nu al veel vragen. In het kort:

  1. Zijn 400 tot 500 woningen niet veel te veel?
  2. Waarom zoveel hoogbouw?
  3. Hoeveel van de bestaande gebouwen blijven er staan?
  4. Er moet met name gefietst en gewandeld worden en eventueel met deelauto’s gewerkt. Is dat een vorm van wensdenken? Hoeveel parkeerplaatsen per woning komen er?
  5. Hoe groot wordt de overlast van verkeer in Doorn en Driebergen?

Er zijn nog veel meer vragen en onzekerheden die moeten worden uitgezocht, dus weet de VVD nog niet of we dit, al dan niet aangepast, gaan goedkeuren.

Wat de VVD wél weet is waar de nieuwe wijk aan moet voldoen. De uitgangspunten van de Structuurvisie en de Welstandsnota staan als een huis voor de VVD en daar zal het plan gewoon aan moeten voldoen. Dat betekent dat het een Doornse wijk moet worden met lommerrijke beeldkwaliteit, ruim opgezette woningbouw, voldoende mogelijkheid tot parkeren en géén flats met 6 verdiepingen.

Vanuit het nu gepresenteerde zijn we bang, dat we nu een volgepropte, overspannen Vinex-wijk krijgen met parkeerproblemen verkeersoverlast in Doorn en Driebergen Dat is toch echt niet de bedoeling.

Peter van der Zee - VVD Utrechtse Heuvelrug