Peter van der Zee en Ron van der Laan op werkbezoek bij het Korps Commandotroepen in Roosendaal

Nadat eerder een bezoek werd gebracht aan de Johan Willem Frisokazerne in Assen, de luchtmachtbasis Leeuwarden en Vliegbasis Soesterberg, reden Peter en Ron begin december naar Roosendaal. Als lid van het landelijke VVD defensienetwerk maken zij deel uit van ongeveer 30 VVD-ers uit het hele land. Wethouders, Tweede Kamerleden en Raadsleden werden geïnformeerd over het werkveld van de Korps Commandotroepen. Dit vermaarde legeronderdeel dat in 2016 de Militaire Willems-Orde kreeg uitgereikt wegens uitzonderlijke inzet in Afghanistan, heeft met dit optreden een belangrijk hoofdstuk geschreven in de Nederlandse krijgsgeschiedenis.


Moed, Beleid, Trouw, Eer en Trots

Dit zijn de kernwaarden die het fundament vormen van het Korps Commandotroepen(KCT). Tijdens de inleiding en presentatie van de Commandant werd hier uitvoerig bij stilgestaan. Deze waarden zijn keiharde voorwaarden om de taken van het KCT te kunnen uitvoeren. Het werkterrein strekt zich overal ter wereld uit maar vooral in Afrika en het Midden-Oosten. Ze doen daar hun vaak gevaarlijke en geheime werk onder moeilijke omstandigheden om onze veiligheid en belangen te verdedigen. Speciale Operaties kunnen zijn adviseren, opleiden en trainen van veiligheidstroepen, verzamelen van inlichtingen, doelverkenning, personeel of materieel terughalen uit vijandelijk gebied en natuurlijk overval, hinderlaag, directe aanval en terrorismebestrijding. Verder vertelde de commandant dat hij blij was met de noodzakelijke verhoging van het defensiebudget na jaren van chronische tekorten. Na de presentatie spraken de gasten met een aantal operators(commando’s) over hun ervaringen binnen het KCT, zowel op missie als thuis dwz de kazerne. De veelal indrukwekkende verhalen geven een beeld dat de meeste mensen niet kennen. En dit is ook gelijk het dilemma van het Korps; je wilt er graag over vertellen maar gezien de aard van veel van hun werkzaamheden, ook weer niet teveel. Successen blijven vaak onderbelicht. Naast ervaringen in het veld vertelden de operators ook over hun salariëring en carrièrekansen binnen het Korps en daarbuiten. Ook het aantrekken en vasthouden van voldoende operators blijkt een hele opgave te zijn. Vervolgens namen zij een kijkje in het commandomuseum op de kazerne waar ook weer operators en oudgedienden aanwezig waren om vragen te beantwoorden. Een leerzame middag, uitstekend georganiseerd met een warm welkom voor alle gasten, die werd afgesloten met een borrel in de kantine van de commando’ s. Dit wat een hele eer omdat daar in de regel geen burgers worden toegelaten.