AZC Overberg sluit 1 januari 2018. Terrein gaat mogelijk in de verkoop

De fractie van VVD Utrechtse Heuvelrug heeft 26 oktober jongstleden vragen gesteld over de toekomst van het terrein van het AZC Overberg. De VVD wil namelijk voorkomen dat het terrein verpauperd als het AZC haar poorten sluit. Inmiddels zijn de antwoorden bekend en die stemmen tot tevredenheid wat de VVD betreft.

De gemeente geeft aan dat het het streven is dat alle huidige bewoners vertrekk1 januari 2018. In de maand januari verwacht men nog wel enige opruimwerkzaamheden op en rond het terrein.

Op de vraag of de gemeente al heeft geïnformeerd heeft bij het Rijksvastgoedbedrijf wat er met het terrein gaat gebeuren, bleek dat het Rijksvastgoedbedrijf het terrein wil verkopen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente voeren reeds gesprekken hierover.

Er werd positief gereageerd op de vraag of de omgeving kan participeren in het tot stand van mogelijke nieuwe plannen. De VVD wil dan wel graag dat er snel een aanzet gegeven wordt in overleg met de omwonenden om te komen tot een doelstelling (stedenbouwkundig kader) voor het terrein dat past in de omgeving.

Het Overbergse VVD commissielid Tim Rooijakkers is blij met de antwoorden van de gemeente. Hij hoopt dat de gesprekken constructief verlopen en er snel duidelijkheid is of het terrein verkocht gaat worden. Momenteel staat het niet te koop, maar wellicht volgt dat snel. Hij roept de gemeente op zich hierin flexibel op te stellen.

Tim Rooijakkers - VVD Heuvelrug