VVD voor veilig verloop Oud en Nieuw

Nog een paar weken en dan is het weer Oud en Nieuw. Een gezellig feest dat met familie, vrienden en buren ieder jaar weer wordt gevierd. Helaas zijn er ook lieden die er dan op uit trekken om bijvoorbeeld vernielingen en/of geweld te plegen en anderen hebben het gemunt op de inhoud van onze woningen.

De laatste Oud- en Nieuwviering is volgens de gemeente rustig verlopen; dat betekent dat er geen grote incidenten hebben plaatsgevonden. Maar ondertussen is er wel voor EUR 14.000,- schade aangericht (de schade aan particuliere eigendommen niet meegerekend) en zijn er verschillende inbraken gepleegd.

Terwijl het voor de meeste mensen een feest is, is het voor de politie, brandweer en alle hulpverleners een risico-evenement. In een flink aantal gemeenten in Nederland is de Oud en Nieuwviering in voorgaande jaren uitgelopen op buitensporig geweld en andere vormen van grote criminaliteit. Dat geldt gelukkig niet voor onze gemeente en dat willen we vooral zo houden. Maar dan moeten we wel goed voorbereid zijn. Daarom heeft de VVD de volgende vragen:

  1. Bestaat er een specifiek veiligheidsplan of draaiboek voor de jaarwisseling?
  2. Heeft de politie zich voorbereid op onverhoopte geweldssituaties, zoals uit de hand gelopen ruzies, belagen van hulpverleners of geweld tegen de politie zelf?
  3. De toenemende kracht van illegaal vuurwerk vormt een toenemend en gevaarlijk probleem. Wordt hier specifiek aandacht aan besteed?
  4. Omdat veel mensen de jaarwisseling vieren bij vrienden of familie en dus niet thuis zijn, is juist dan de kans op inbraak zeer groot. Zie ook een artikel van zaterdag 25 november in het AD waarin duidelijk naar voren komt dat inbrekers profiteren van de feestdagen.In verband daarmee de volgende vragen:
  5. Bent u van plan mobiele camera’s te gebruiken in inbraak- en overlastgevoelige buurten of plekken?
  6. Zo nee, bent u dan op zijn minst bereid dit gebruik te overwegen?
  7. Wat bent u verder van plan te doen om het aantal inbraken tijdens de jaarwisseling ten opzicht van voorgaande jaren te verminderen?
  8. Gaat u het middel van de kentekenscan voor en na de jaarwisseling inzetten om inbrekers op te sporen?
  9. Gaat u via de lokale media bijzondere aandacht besteden aan wat de inwoners zelf kunnen doen om inbraak in hun woning en letselschade te voorkomen?

Ron van der Laan - VVD Heuvelrug