Ja-Ja sticker: Duurzaamheid of profileringsdrang?

Een dag voor de raadsvergadering van 30 november overvielen D’66 en OPEN ons met een motie over de introductie van een ja-ja sticker: alleen brievenbussen met zo’n sticker zouden nog ongeadresseerd drukwerk mogen ontvangen.

De VVD neemt duurzaamheid serieus. Om als gemeente energieneutraal te worden hebben we wel de medewerking van iedereen nodig. De gemeente zal het milieubewustzijn bij onze inwoners en bedrijven moeten aanmoedigen en versterken. Als de lokale politiek echter maatregelen oplegt zonder die eerst met inwoners en ondernemers te bespreken, ondermijnt dit het noodzakelijke draagvlak.

Voorbeeld hoe het niet moet was de genoemde motie van D66 en OPEN. Er werd gevraagd om een onderzoek om mensen die reclamefolders en huis-aan-huis kranten willen ontvangen vanaf maart 2018 te verplichten een Ja-Ja sticker op hun brievenbus te plakken. Echter één dag voor een raadsvergadering een motie indienen zonder dat het onderwerp ooit eerder was besproken met inwoners en andere belanghebbenden zoals winkeliers en verenigingen doe je gewoon niet.

Onderzoek naar draagvlak werd verder niet gevraagd. Kan ook niet als je het onderzoek in slechts 6 weken wil afronden. De maatregel was ook geen onderdeel van het onlangs vastgestelde duurzaamheidsprogramma waarbij wel participatie had plaatsgevonden. Navraag bij winkeliersverenigingen leerde dat zij niet waren benaderd. Ook de twee grootste uitgevers van lokaal nieuws wisten van niets. MKB Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel hadden, als reactie op een vergelijkbaar Amsterdams plan dat veel minder radicaal is, al laten weten tegen deze maatregel te zijn.

Kortom, de motie ging in tegen afspraken van participatie en zorgvuldigheid die we als raad hanteren. Toch vreemd voor partijen die zeggen vóór participatie en ondernemers te staan en opmerkelijk omdat de indieners onlangs nog pleitten voor gemeentelijke overheidssteun aan lokale nieuwsvoorziening.

De VVD kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de motie alleen maar was ingediend als politieke profilering. Doordat de raad deze ondoordachte en onhaalbare motie in meerderheid heeft verworpen kunnen indieners nu claimen dat zij de enige partijen zijn die duurzaamheid op één zetten, wat ook meteen via Twitter gebeurde.

Conclusie: de motie had helemaal niets met duurzaamheid te maken maar alles met de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

Rob Jorg - VVD Utrechtse Heuvelrug