VVD Heuvelrug wil duidelijkheid: Komen er nu wel of geen huizen naast OBS Kameleon?

Na de realisatie van het nieuwe schoolgebouw + schoolplein is er discussie ontstaan zowel bij de inwoners en de raad over mogelijke plannen voor woningbouw op deze locatie. De VVD wil duidelijkheid.

  1. Inwoners geven aan, dat het college naar hen uitspraken heeft gedaan, dat aldaar woningen gebouwd gaan worden, en dat dat in opdracht van de raad zou moeten geschieden. Is dat juist en zo ja, kunt u dan aangeven naar welk besluit van de raad u dan daarover kunt verwijzen?
  2. Kunt u ons informeren in welk stadium zich dit dossier bevindt. Heeft u niets opgestart, of bent u aan het werk met een stedenbouwkundig kader o.i.d., of een andere activiteit ten einde de bestemming van het terrein nader te definiëren?
  3. Gezien de politieke gevoeligheid van dit dossier (het houdt onze inwoners, en zeker de ouders van schoolgaande kinderen, enorm bezig) stelt de VVD er prijs op, dat het college de raad en inwoners maximaal informeert over de stappen, die mogelijk gezet worden of gaan worden. Kunnen we een raadsvoorstel verwachten of, indien u het beoordeelt als een college-verantwoordelijkheid, een wensen- en bedenkingenbrief (mogelijk minder dan 5 woningen) of anderszins?