Zuinig en zinvol omgaan met belastinggeld

Wij willen dat de gemeente verantwoordelijk handelt. Dat betekent dat wij niet nu moeten gaan potverteren en daarmee toekomstige generaties opzadelen met de schulden van vandaag. Dat betekent ook dat wij voor een duurzame financiële situatie moeten zorgen, waarin onze kinderen en kleinkinderen optimaal kunnen leven, wonen en werken. Dat betekent dat de begroting altijd sluitend moet zijn, financiële beslissingen weloverwogen genomen moeten worden en de uitvoering van financiële afspraken goed gecontroleerd moet worden.

Wij willen een gemeente die zich concentreert op haar kerntaken. Daarmee willen we bereiken dat de gemeentelijke belastingen voor de inwoners en ondernemers omlaaggaan.

Wij willen daarnaast in ieder geval af van het automatisme dat de gemeentelijke belastingen jaarlijks stijgen met het inflatiepercentage.

Wij willen de gemeentelijke woonlasten (OZB, riool- en reinigingsheffing) zo laag mogelijk houden; deze lasten moeten in ieder geval niet boven het landelijke gemiddelde uitkomen.

Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is via de belastingen opgebracht door hardwerkende Nederlanders. We willen dat efficiënt wordt gewerkt, zuinig met geld wordt omgegaan en het geld zinvol wordt besteed. We willen dat voor iedere inwoner duidelijk is hoeveel geld er jaarlijks binnenkomt bij de gemeente en waaraan dit wordt uitgegeven. En wat het bereikte effect is.

Als de gemeente minder geld ontvangt van de rijksoverheid moet de gemeente daarop inspringen door te bezuinigen, meer samen te werken met andere partijen en op andere manieren kosten te besparen.

De gemeentelijke schuld is te hoog. Wij willen dat de gemeente deze in lijn met landelijke richtlijnen actief afbouwt en laag houdt.

De diensten en producten die de gemeente aanbiedt, hebben een scherpe prijs-/kwaliteitverhouding.

Toeristen- en forensenbelasting zijn alleen gerechtvaardigd als deze voor een belangrijk deel worden gebruikt voor de instandhouding en verbetering van toeristische faciliteiten. De sector dient te allen tijde bij de besteding te worden betrokken.

Gemeentelijke leges moeten kostendekkend zijn en niet meer dan dat.

Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven moeten worden gedekt met structurele middelen; inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

Wij willen dat de gemeente kritisch beoordeelt of het mogelijk is taken te standaardiseren, uit te besteden aan de markt of samen met andere gemeenten uit te voeren als dat voordelen biedt voor de inwoners. Uiteraard mag dit alles niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Wij willen dat de gemeente het inkopen van producten en diensten verder professionaliseert en continu let op een goede verhouding tussen prijs, kwaliteit en duurzaamheid; hierdoor kunnen de inkoopkosten omlaag.