Overlast te lijf gaan, boeven opsporen en aanpakken

We vinden het normaal dat iemand met zijn handen van andermans spullen afblijft. Overlast keuren we af en geweld uiteraard al helemaal. En hulpverleners moeten ongestoord en veilig hun werk kunnen doen.

Eén van de belangrijkste taken van de politie is ‘boeven vangen’. Wij vinden dat de gemeente de politie waar mogelijk moet ondersteunen om de pakkans te vergroten. Bijvoorbeeld door cameratoezicht, permanente kentekenscans, actieve preventie en sneller alarmeren. Daarbij is de privacy van de dief, geweldpleger of drugscrimineel voor ons minder belangrijk dan de veiligheid en de eigendommen van de inwoners, winkeliers en winkelmedewerkers.

We willen dat gemeente en politie hard optreden tegen dieven, geweldplegers en mensen die hulpverleners bedreigen of aanvallen.

Aangifte tegen diefstal en geweld moet makkelijk zijn en altijd serieus worden genomen.

Hangjongeren die overlast veroorzaken en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.

De veroorzaker betaalt: schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk op de veroorzakers verhaald.

Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt (dreigen te) worden, bijvoorbeeld voor het faciliteren van criminele activiteiten.

De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan en te bestraffen.