Nieuwkomers integreren goed

Het is normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen en het risico lopen hun leven te verliezen of vanwege hun opvattingen vervolgd te worden. Het is ook normaal dat zij er alles aan doen om zo snel mogelijk te integreren in de Nederlandse samenleving. 

Wij willen dat nieuwkomers zich aanpassen door zo snel mogelijk Nederlandse te leren en zichzelf snel wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Alleen dan kunnen ze goed aan werk komen en hun weg vinden in onze maatschappij. Het aanleren van de taal en het opdoen van kennis over de cultuur is de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. Van de gemeente verwachten we dat deze de nieuwkomer faciliteert door te bevorderen dat er voldoende goede en betaalbare cursussen zijn.

Wij verwachten van de nieuwkomers, net zoals wij dat van de autochtone Nederlanders doen, dat zij zich tot het uiterste inspannen om aan het werk te gaan en de kansen te grijpen die Nederland biedt.

We zijn ertegen dat de gemeente afgewezen asielzoekers en illegale migranten ondersteunt en onderdak verleent.