Aandacht voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. Zij maken de gemeente aantrekkelijk en geven de dorpen sfeer en kleur.

Wij willen ruimte voor kunst en cultuur en behoud van ons culturele erfgoed. Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

De gemeente stimuleert kunst en cultuur door repetities, evenementen en activiteiten te faciliteren.

Culturele organisaties hebben een rol bij het bevorderen van de leefbaarheid en het behoud van ons cultuurhistorische erfgoed. De gemeente subsidieert dergelijke organisaties als zij zelf ook voor een belangrijk deel in hun eigen inkomsten kunnen voorzien.

De gemeente faciliteert het exposeren van kunstwerken in de openbare ruimte De gemeente faciliteert (en subsidieert waar nodig) de instandhouding van een bibliotheek Deze voorziening vervult een centrale rol op het gebied van kennisdeling en -uitwisseling voor jong en oud. Tevens vormt de bibliotheek een belangrijke schakel binnen de aanpak van laaggeletterdheid.

De gemeente beheert zelf geen cultuur- en dorpshuizen en ontmoetingscentra; dit beheer is in handen van private partijen. De gemeente gaat voor haar (financiële) relatie met elk van de beheerders uit van gelijkwaardige criteria.

Vergunningverlening voor evenementen als het bloemencorso, carnaval, de Grietmarkt of de Kastelentocht kan veel gebruiksvriendelijker; de procedure daarvoor vindt daarom digitaal plaats.

Bij evenementen hoort een veiligheidspakket dat past bij de omvang van het evenement en de grootte van de risico’s.