Ruimte voor sport

Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, een betere concentratie, het activeert mensen en het voorkomt obesitas. Door te sporten ontplooien mensen zich en komen ze in aanraking met normen en waarden, met fair play. Ze leren incasseren, doorzetten en samenwerken en ze leren het beste uit zichzelf te halen. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten.

Wij vinden het wenselijk dat de openbare ruimte (parken, bospaden, wegen en waar mogelijk schoolpleinen) zo effectief mogelijk wordt benut voor sport, spel en bewegen.

Sportverenigingen moeten – binnen de wettelijke grenzen - hun gebouwen en terreinen vrij kunnen exploiteren voor maatschappelijke en sportieve activiteiten. Zo kunnen hun accommodaties in de ‘stille uren’ efficiënt worden gebruikt door bijvoorbeeld andere sportverenigingen, scholen, cultuurinstellingen en zorgorganisaties.

Wij willen dat de gemeente goed bewegingsonderwijs, jeugdsport en programma’s als ‘Bewegen op recept’ (waarbij mensen die weinig bewegen door de huisarts worden doorverwezen naar een sportaanbieder) actief stimuleert.

Wij verwachten dat sportondersteuning, zoals in het verleden door de combinatiefunctionarissen, tot een grotere en kwalitatief betere sportbeoefening zal leiden. Daarom zijn wij ervoor dat de gemeente de haalbaarheid van het inzetten van buurtsportcoaches onderzoekt.

Wij willen dat de gemeente de professionalisering van bestuur en management van sportverenigingen faciliteert Wij willen dat de gemeente onderzoekt waar nauwere samenwerking van sportverenigingen kan leiden tot een completer sportaanbod en daardoor nog meer plezier in de sport.

Al onze kinderen moeten wat ons betreft aan sport kunnen deelnemen; de gemeente ondersteunt gezinnen die dat niet kunnen betalen.

In de gemeente moet voldoende overdekt zwemwater beschikbaar zijn voor zwemonderwijs, bewegingsactiviteiten en recreatie.