Goede zorg voor iedereen

Iedereen verdient goede zorg. Als iemands gezondheid een probleem wordt, helpen familie, buren en vrijwilligers. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de nodige ondersteuning. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en indien nodig met passende ondersteuning. Woningen moeten daarop worden ingericht en zorg moet dichtbij de mensen geleverd kunnen worden.


Zorg en mantelzorg

De zorg wordt zoveel mogelijk ingericht volgens de wensen van de zorgvrager; de keuzes van individuele mensen staan voorop.

Zorg moet voor ieder goed toegankelijk zijn. De regels voor zorg en maatschappelijke ondersteuning zijn lang niet altijd goed te begrijpen en het is vaak niet duidelijk bij wie men voor een bepaalde (zorg)vraag terecht kan of waar men een aanvraag kan doen. Wij willen daarom dat de gemeentelijke website op een begrijpelijke en gebruikersvriendelijke manier de inwoners antwoorden geeft op hun vragen en hen wegwijs maakt.

Wij willen daarnaast dat de inwoners met al hun zorgvragen bij één loket terecht kunnen; de medewerkers van dit loket denken in het belang van de inwoners mee en wijzen hen waar nodig door naar de juiste hulp-of zorgverlener.

Indien meerdere zorgverleners zijn betrokken bij één persoon of gezin willen we dat die elkaar versterken en niet langs elkaar heen werken. De gemeente bevordert daarom dat die diverse zorgverleners voor die persoon of dat gezin uitgaan van één gecoördineerd zorgplan en één iemand die de zorg coördineert; dit geeft de zorgvrager meer duidelijkheid en de zorg wordt efficiënter, effectiever en in vele gevallen goedkoper.

De gemeente bevordert langdurig zelfstandig wonen door het faciliteren van levensloopbestendige woningbouw, het aanbrengen van technische voorzieningen aan de woning en het leveren van diensten; hierdoor gaat de kwaliteit van wonen en leven omhoog voor ouderen en mensen met een functiebeperking.

De gemeente zoekt nadrukkelijk de samenwerking met huisartsenpraktijken om een integraal zorgaanbod te realiseren. Tevens willen wij dat de gemeente en de sociale dorpsteams nauw contact hebben met de huisartsen, bijvoorbeeld over de inkoop van zorg en over de manier waarop zij elkaar kunnen ondersteunen. 

Mantelzorg is enorm waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. Zo maakt de gemeente het mogelijk dat een vervanger zo nu en dan de zorgtaken van een mantelzorger overneemt, waardoor de mantelzorger even tot rust kan komen.

Wij willen dat er in bestemmingsplannen altijd ruimte is voor aparte wooneenheden voor mantelzorgers bij of in de woning waar zij hun zorg verlenen.