Aandacht voor alle kinderen

Ieder kind heeft het recht om veilig en beschermd op te groeien. Een goede opvoeding zorgt voor kinderen die hun talenten optimaal ontwikkelen en uitgroeien tot sociale, verantwoordelijke volwassenen, die hun kansen optimaal benutten. In de eerste plaats zijn de ouders daarvoor verantwoordelijk. Als kinderen ontsporen of de ouders het belang van hun kind schaden, grijpt de gemeente in.

Als ouders en kinderen een probleem hebben of ondersteuning nodig hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Als kinderen ontsporen of ouders het belang van hun kinderen schaden, komt de gemeente in actie en schakelt de jeugdzorg in.

Kinderen die jeugdzorg nodig hebben, zijn erbij gebaat zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener terecht te komen. Daarvoor is de juiste indicatiestelling vereist en is een diepgaande kennis nodig om tot die indicatiestelling en de best passende zorg te komen. Daarom willen wij dat de gemeente samen met de zorgpartijen (die immers over die kennis beschikken) de wijze van indicatie stellen optimaliseert.

Voor een optimale hulpverlening is het noodzakelijk dat de zorgorganisaties nauw samenwerken om de beste hulp te bieden aan de jongere. We willen dat de gemeente een dergelijke nauwe, interdisciplinaire samenwerking faciliteert.

Goede preventieve maatregelen voorkomen later problemen en dure zorg. Daarom willen we dat misstanden, huiselijke problemen en (mogelijk) probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en aangepakt. Alle instanties die te maken hebben met jeugd hebben daarbij een belangrijke signalerende taak. We willen daarom dat de gemeente al het mogelijke doet om een koppeling tot stand te brengen tussen de sociale dorpsteams, de zorginstellingen, scholen, het jongerenwerk, sport- en cultuurorganisaties alsmede de politie; door korte lijnen tussen deze organisaties kan zorg vroeg en gericht worden georganiseerd.

We vinden het ook belangrijk dat jongeren - indien nodig – op een eenvoudige manier zelf de weg kunnen vinden naar de juiste hulpverlener.