Iedereen kan meedoen

Mensen moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving; zelfstandigheid en zelfredzaamheid (eigen kracht) staan voorop. Sommige inwoners hebben een steuntje in de rug nodig.

Alle inwoners moeten ongeacht hun achtergrond, kwaliteiten en beperkingen deel kunnen nemen aan de samenleving. Iedereen heeft recht op vrijheid en ontplooiing, wat zijn of haar geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie tolereren we niet.

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zicht- en/of gehoorbeperking hebben specifieke ondersteuning nodig om mee te kunnen doen. We vinden het belangrijk dat bij de vorm van de ondersteuning gedacht wordt vanuit mogelijkheden en talenten en niet vanuit beperkingen. We willen dat de gemeente zich actief inspant om belemmeringen voor hen actief weg te werken conform de uitgangspunten van het VNverdrag voor rechten van mensen met een beperking; in samenspraak met de mensen met een beperking zelf en met organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals de WMO-raad.