Volop ruimte voor mensen

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit komt voor in allerlei vormen: vrijwilligerswerk in zorg, welzijn, bij de brandweer, sportverenigingen en dergelijke; maar ook beheer van openbaar groen in de straat, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een cultuurhuis. Wij juichen deze initiatieven toe. Zij sluiten aan bij ons streven naar veel ruimte voor onze inwoners.

We vinden het belangrijk dat de dorpen in onze gemeente leefbaar zijn en blijven. Dat inwoners zich inzetten voor hun straat of buurt. En dat inwoners sport-, spel- en culturele activiteiten op touw zetten, waaraan vervolgens velen actief deelnemen. Daarom staan wij achter gemeentelijke ondersteuning, waar nodig, van inwoners en verenigingen om activiteiten voor versterking van het buurtgevoel of de samenhang in hun wijk te versterken. En om ruimten en accommodaties (al dan niet in eigendom van de gemeente) van de grond te krijgen en in stand te houden; zoals het dorps-/cultuurhuis, de sporthal, de bibliotheek.

Wij juichen ook de totstandkoming van dorpsnetwerken toe; deze hebben tot doel de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en de participatie van de inwoners te versterken. Het is van belang dat zoveel mogelijk inwoners van de dorpen zich in de dorpsnetwerken welkom voelen.

Verder zijn wij voorstander van het dorpsgericht werken om het buurtgevoel en de samenhang binnen de dorpen van de gemeente te versterken. De gemeente stelt voor dit doel per dorp een budget beschikbaar.